Poseta studenata Vojne akademije

Kadeti druge godine Vojne akademije posetili su Republički geodetski zavod dana 15.11.2016. godine.

U okviru predmeta Infrastruktura geoprostornih podataka kadeti druge godine Vojne akademije, modul vojnogeodetsko inžinjerstvo, posetili su Republički geodetski zavod sa ciljem da sagledaju dosadašnje i planirane buduće aktivnosti iz ove oblasti.

Saglasno ovom zahtevu pripremljene su tri prezentacije od strane stručnjaka RGZ-a iz Sektora za informatiku i komunikacije. U uvodnom delu objašnjena je organizaciona struktura i nadležnosti RGZ-a, distribucija podataka na osnovu veb baziranih aplikacija, dosadašnje aktivnosti na razvoju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka te vizija i strateški ciljevi Republičkog geodetskog zavoda. Nakon toga usledila je prezentacija o uspostavljanju NIGP-a u Srbiji, pri čemu su predstavljene i obrađene teme koje se tiču Inspire direktive, važnosti NIGP-a u vanrednim situacijama, značaja zakonske regulative, sledećih koraka u vezi sa razvojem ove oblasti i predstavljanja aktuelnih međunarodnih projekata koji doprinose razvoju NIGP-a. U poslednjoj prezentaciji detaljno su predstavljeni Eurogeographicss proizvodi kao i učešće RGZ-a u njihovoj izradi i načini ažuriranja proizvoda.

Posle prezentacija usledila su pitanja i diskusija o najinteresantnijim pitanjima vezanim za budućnost nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Na kraju profesori sa Vojne akademije i predstavnici Republičkog geodetskog zavoda su zajednički izrazili zadovoljstvo zbog uvođenja predmeta Infrastruktura geoprostornih podataka uz očekivanje da će značaj nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka biti prepoznat i od strane srodnih obrazovnih institucija koje će slediti ovaj prime