Poplave 2014: Snimanje bespilotnom letelicom klizišta u Malom Zvorniku

Ortofoto za područje klizišta na teritoriji opštine Mali Zvornik publikovan je na geoportal.

Na osnovu saradnje Republičkog geodetskog zavoda sa preduzećem Livona d.o.o. obezbeđen je i publikovan na geoportal ortoforto za područje klizišta u Malom Zvorniku. Snimanje je urađeno na molbu opštine Mali Zvornik za potrebe praćenja stanja na terenu izazvanog poplavama. Podaci snimanja se mogu koristiti za pružanje informacija potrebnih za rešavanje pitanja prevencije i sanacije klizišta.

Snimanje terena obavljeno je 20. maja 2014. godine bespilotnim aerofotogrametrijskim sistemom Sensefly eBee. Obuhvaćeno je područje klizišta u Malom Zvorniku kod mosta na Drini u površini od 36.6 hektara. Prosečna ostvarena rezolucija snimka je 7cm/piksel.

Ortofoto klizišta u Malom Zvorniku je dostupan za uvid na geoportalu u kategoriji Poplave 2014.