Poplave 2014: Prvi rezultati analize poplavljenosti za deo područja zapadne Srbije

Republički geodetski zavod je objavio prve rezultate analize poplavljenosti za deo područja zapadne Srbije na dan 19.05.2014. godine.

Dana 12.06.2014. godine u Odseku za daljinsku detekciju završena je preliminarna analiza poplavljenosti za deo područja zapadne Srbije ukupne površine od 6 786 km2. Analiza je izvršena korišćenjem snimaka SPOT6 satelitskog sistema koji su prikupljeni 19.05.2014. godine kroz realizaciju projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovanom na sistemu IGIS“.

Klasifikacija površina koja su pokrivena vodom i površina gde je zemljište zasićeno vodom izvršena je korišćenjem programskih paketa Overland i eCognition ali i vizuelnom interpretacijom obrađenih satelitskih snimaka.

Prikupljanje informacija na terenu za potrebe kontrole izvršene analize nije realizovano tako da je klasifikacija zemljišta koje je zasićeno vodom u slučaju visoke vegetacije manje pouzdanosti od klasifikacije površina pod vodom.

Primena daljinske detekcije u slučaju elementarnih nepogoda na efikasan način obezbeđuje informacije o obimu ugroženih područja i intenzitetu nepogode, koje su od izuzetnog značaja pri planiranju sistema zaštite i donošenju optimalnih odluka u procesu saniranja posledica.

Rezultate anlize možete videti na nacionalnom geoportalu www.geosrbija.rs u kategoriji Poplave 2014.

Više informacija o podacima obezbeđenim u okviru IGIS projekta i načinu njihovog preuzimanja možete dobiti na tel: 011/715-2689 (RGZ-Odeljenje za fotogrametriju i daljinsku detekciju), mejl: tik@rgz.gov.rs.