Poplave 2014: Objavljeni konačni rezultati analize poplavljenih područja za deo teritorije zapadne Srbije i opštinu Krupanj

Republički geodetski zavod objavio je na nacionalnom geoportalu „geoSrbija“ konačne rezultate analize poplavljenih područja za deo teritorije zapadne Srbije i opštinu Krupanj.

Dana 30.07.2014. godine, konačni rezultati analize poplavljenih područja za deo teritorije zapadne Srbije i opštinu Krupanj, objavljeni su na nacionalnom geoportalu „geoSrbija“ u kategoriji Poplave.

U okviru realizacije projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na sistemu IGIS“, zaposleni u Odseku za daljinsku detekciju su

korišćenjem programskih paketa Overland i eCognition na osnovu obezbeđenih snimaka:

  • SPOT6 optičkog satelitskog sistema, rezolucije pan 1,5 m / ms 6 m, za područje zapadne Srbije, površine 3 459 km2, prikupljenih 21.05.2014. godine;

  • snimka Pleides optičkog satelitskog sistema, rezolucije pan 0,5 m / ms 2 m, za područje opštine Krupanj, površine 396 km2, prikupljenog 21.05.2014. godine;

  • snimka Pleides optičkog satelitskog sistema, rezolucije pan 0,5 m / ms 2 m, za područje opštine Krupanj, površine 408 km2, prikupljenog 08.06.2014. godine;

izvršili analizu obima i rasprostranjenosti područja pokrivenih vodom i zemljišta zasićenog vodom. Pored ovih analiza, na osnovu digitalnog orotofotoa rezolucije 40 cm izrađenog u okviru CARDS projekta, epoha jul 2009. i avgust 2010. godine, i snimaka Pleides optičkog satelitskog sistema od 21. maja i 8. juna 2014. godine, izvršena je i analiza obima i rasprostranjenosti potencijalnih klizišta na području opštine Krupanj.

Primena daljinske detekcije u slučaju elementarnih nepogoda na efikasan način obezbeđuje prostorne informacije o obimu ugroženih područja i intenzitetu nepogode, koje su od izuzetnog značaja pri planiranju sistema zaštite i donošenju optimalnih odluka u procesu saniranja posledica od nepogoda.

Za sve dodatne informacije obratite se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.