Početak realizacije projekta iz PROFID sredstava

Započeta realizacija projekta „Usklađivanje sa EU zakonodavstvom u oblasti Infrastrukture geoprostornih podataka kroz definisanje Tehničke specifikacije za izradu novog Nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE zahtevima“.

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda je 23. i 24. septembra 2014. godine održana uvodna poseta konsultanata iz firme IGN France International, koji su, nakon evaluacije ponuda, izabrani da realizuju ovaj projekat. Cilj uvodne posete je bio sagledavanje i analiza funkcionalnosti i performansi inicijalnog geoportala i postojeće tehničke infrastrukture, kao i definisanje ciljeva i detaljnog plana rada.

U toku realizacije projekta planirano je održavanje okruglog stola uz učešće svih interesnih grupa na kome bi konsultanti prezentovali nacrt tehničke specifikacije. Posle razmatranje sugestija i primedbi na nacrt tehničke specifikacije, konsultanti su u obavezi da do 15. decembra 2014. godine dostave finalnu verziju Tehničke specifikacije za izradu novog Nacionalnog geoportala u skladu sa INSPIRE zahtevima.

Tehnička specifikacija predstavlja neophodnu dokumentaciju za sprovođenje tenderske dokumentacije i izbor izvođača koji će izraditi softversku aplikaciju za novi Nacionalni geoportal. Planirano je da se izrada Nacionalnog geoportala finansira iz kreditnih sredstava Svetske banke.