Partneri

Jedna od klјučnih aktivnosti NIGP-a je stvaranje servisno orijentisane mreže udruženih subjekata zasnovana na zajedničkom okviru, regulisana zakonom, sporazumima i ugovorima. Ova mreža mora stimulisati razmenu podataka u cilјu pobolјšanja delovanja javnog sektora poštujući vlasništvo nad podacima udruženih partnera kroz sistematsko dugoročno udruživanje.

Važna komponenta za postizanje efikasne infrastrukture zavisi od poverenja i udruživanja između svih učesnika, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Angažovanost partnera da rade zajedno radi postizanja zajedničkih cilјeva je klјučno za uspeh NIGP-a koji treba da osigura višestruko iskorišćenje vrednosti podataka sa prostornim karakteristikama za dobrobit društva u celini.

Republički geodetski zavod
Ministarstvo zaštite životne sredine
Republički zavod za statistiku
Republički hidrometeorološki zavod
Republički seizmološki zavod
Geološki zavod Srbije
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Agencija za zaštitu životne sredine
JP Putevi Srbije
Pokrajinski zavod za zaštitu prirode