Otvoren PAYPAL račun za uplatu humanitarne pomoći

Od 18. maja 2014. godine je aktiviran račun preko koga je moguća uplata humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji putem PayPal -a iz 193 zemlje i regiona.

Od 18. maja 2014. godine je aktiviran račun preko koga je moguća uplata humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji putem PayPal -a iz 193 zemlje i regiona.

Račun pripada Misiji Republike Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu, a sredstva koja se uplate korišćenjem PayPal servisa se direktno prebacuju na namenski račun Vlade Republike Srbije otvoren za pomoć ugroženima od poplava.

Humanitarnu pomoć, preko PayPal servisa, je moguće uplatiti na adresi www.floodrelief.gov.rs.