Organizacija EuroGeographics generalne skupštine i UN-GGIM: Europe sastanka u Beogradu

EuroGeographics generalna skupština i UN-GGIM: Europe plenarni sastanak organizuje se u Beogradu u periodu od 4. do 7. oktobra 2015. godine.

Republički geodetski zavod je koorganizator i domaćin šesnaeste generalne skupštine EuroGeographics-a, koja se održava od 4. do 6. oktobra 2015. godine u hotelu Metropol u Beogradu. Pored toga, drugi plenarni sastanak UN-GGIM: Europe održaće se 7. oktobra 2015. godine.

Eurogeographics je međunarodna asocijacija koja predstavlja evropske nacionalne institucije nadležne za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta. Cilj asocijacije je razvoj evropske infrastrukture prostornih podataka kroz saradnju nacionalnih institucija na obezbeđenju kvalitetnih geoinformacija. Trenutno, asocijacija ima 61 člana iz 46 evropskih zemalja.

Generalna skupština EuroGeographics članova održava se svake godine. Tom prilikom se okuplja rukovodstvo svih evropskih kartografskih i katastarskih institucija, kao i ključni predstavnici evropskih organizacija i tela, kao što su Evropska komisija, Evropska agencija za životnu sredinu i Eurostat.

Eurogeographics je objavio da će gospodin Mick Cory, trenutno direktor Uprave za zemljište i imovinu Severne Irske naslediti gospodina Dave Lovella na poziciji Generalnog sekretara i izvršnog direktora, koji tu dužnost obavlja od 2007. godine. Službena primopredaja dužnosti obaviće se na skupštini u Beogradu.

Više informacija o imenovanju Generalnog sekretara i izvršnog direktora možete naći na web sajtu EuroGeographics-a.