OGC servisi

Razmena podataka putem interneta u savremenom svetu je od  velike važnosti. Značaj prostornih podataka prepoznata je u svim oblastima delovanja državne uprave, lokalne samouprave, naučne zajednice i privrede.

S obzirom na kompleksnost prostornih podataka u odnosnu na neprostorne, kao i potreba da se ovakvi podaci standardizuju i utvrde pravila razmene, osnovana je međunarodna organizacija Open Geospatial Consortium (OGC). Od nastanka pa sve do danas, OGC je vodeća institucija koja definiše međunarodne standarde za kreiranje, razmenu i korićenje prostornih podataka na svetskom nivou.

OGC standardi podstiču razvoj usluga prostornih podataka i usmeravaju celokupnu zajednicu na korišćenje prostornih informacija i veb servisa u raznoraznim desktop i veb aplikacijama, kao i ka razvoju istih. 

Trenutno postoji više od 30 definisanih standarda u okviru OGC standardizacije, od kojih se za razmenu podataka putem interneta najčešće koriste Web Map Service i Web Feature Service.  U narednom periodu, u sklopu Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka planirano je uspostavljanje funkcionalnog sistema koji će omogućiti razmenu prostornih podataka na državnom nivou korišćenjem ovih standarda.

Web Map Service (WMS) predstavlja standardno okruženje za prosleđivanje karata putem interneta kao skup georeferenciranih sličica određenog formata. WMS protokol definisan je od strane Open Geospatial Consortium (OGC) i može da sadrži jedan ili više skupova podataka.

Web Feature Service (WFS) predstavlja standardno okruženje za prosleđivanje, pretraživanje i analizu atributa i geometrije određenih prostornih skupova podataka u vektorskom formatu putem interneta korišćenjem Geography Markup Language (GML) standarda.

Web Map Tile Service (WMTS) predstavlja najbrži mogući način postizanja dostupnosti i skalabilnosti prethodno kreiranih georeferenciranih sličica, koje ne zahteva procesiranje ili korićenje svojstava ovih sličica. Najčešće se koristi za prosleđivanje podataka koji se prikupljaju u određenim vremenskim epohama i za koje ne postoji potreba za frekventnim ažuriranjem, kao što su satelitski ili avionski ortofoto snimci.

Opis: NSTJ klasifikacija teritorijalnih jedinica predstavlјa okvir za predstavlјanje standardizovanih statističkih podataka geografskih područja u celoj Evropskoj uniji (EU). Osnovna svrha NSTJ klasifikacije geografskih oblasti jeste da se obezbedi okvir za prikuplјanje i objavlјivanje standardizovanih statističkih informacija. Podaci su nastali objedinjavanjem teritorijalnih jedinica nižeg nivoa. 

Tip: WMS, WFS

Slojevi: NSTJ 1, NSTJ 2, NSTJ 3.

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/nstj/wfs
http://ogc4u.geosrbija.rs/nstj/wms

Digitalna platforma: https://a3.geosrbija.rs/share/8bef937874c6

Osnovni atributi: NSTJ kod, NSTJ ime.

Prostorni obuhvat: Teritorija Republike Srbije.

Opis: Registar prostornih jedinica predstavlja prostornu prezentaciju administrativnih, katastarskih i statističkih teritorijalnih jedinica. Podaci su nastali iz planova i karata različitih namena i razmera, a ažuriranje se sprovodi prilikom izrade DKP-а za određene katastarske opštine, čime se unapređuje tačnost podataka.

Tip: WMS, WFS

Slojevi: republika, autonomna pokrajina, upravni okrug, grad, katastarski srez, opština, katastarska opština, naseljeno mesto, mesna zajednica, statistički krug, popisni krug

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/rpj/wfs
http://ogc4u.geosrbija.rs/rpj/wms

Digitalna platforma: https://a3.geosrbija.rs/share/42ecc98e07da

Osnovni atributi: vrsta prostorne jedinice, naziv, matični broj/šifra, podaci o prostornoj jedinici sa kojom se povezuje

Prostorni obuhvat: Republika Srbija (izuzev naseljenih mesta, popisnih i statističkih krugova za teritoriju AP Kosovo i Metohija)

Opis: Adresni registar jeste osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu. Adresni registar sadrži nazive ulica i trgova utvrđenih odlukama jedinice lokalne samouprave.

Tip: WMS, WFS

Slojevi: kucni broj, ulica

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/ar/wfs
         http://ogc4u.geosrbija.rs/ar/wms

Digitalna platforma: https://a3.geosrbija.rs/share/5733a96047ef

Osnovni atributi: matični broj i naziv opštine; matični broj i naziv naseljenog mesta; matični broj i naziv katastarske opštine; matični broj ulice i naziv ulice/trga; kućni broj u naseljenom mestu ulici/trgu sa datumom nastale promene, u zaseoku ili delu naseljenog mesta.

Prostorni obuhvat: Republika Srbija (izuzev teritorije AP Kosovo i Metohija)

Opis: Digitalni katastarski plan (dalje: DKP) čine prostorni podaci katastra nepokretnosti u vektorskom formatu koji sadrže osnovne informacije o katastarskim parcelama i objektima na njima. Pojedinačne baze podataka održavaju se u Službama za katastar nepokretnosti (provođenje promena) za katastarske opštine u kojima je DKP izrađen na osnovu originalnih podataka. Za katastarke opštine u kojima je DKP izrađen digitalizacijom katastarskih planova ne sprovode se promene i podaci su u izvornom stanju, odnosno ažurnost je na nivou datuma kreiranja.

Tip: WMS, WFS

Slojevi: objekat, parcela

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/dkp/wfs
         http://ogc4u.geosrbija.rs/dkp/wms

Digitalna platforma: https://a3.geosrbija.rs/share/99d46e0ce3bb

Osnovni atributi: identifikacioni broj objekta, matični broj katastarske opštine, broj parcele/dela parcele, način korišćenja dela parcele, status, površina, datum ažurnosti, status digitalnog katastarskog plana

Dodatni atributi: naziv katastarske opstine, maticni broj opstine

Prostorni obuhvat: Republika Srbija (izuzev teritorije AP Kosovo i Metohija)

Ograničenja: Zakon o RAT (Tarifni broj 215i), Sporazum o deljenju podataka/o saradnji

Opis: Topografska baza podataka predstavlja skup (bazu) podataka o prostoru, prikupljenih u vektorskom obliku (tačka, linija, poligon) u dve dimenzije (x,y) i obuhvata sledeće teme definisane u skladu sa INSPIRE direktivom: Objekti, Saobraćajna mreža, Hidrografija, Zemljišni pokrivač, Reljef i Vodovi.

Tip: WMS, WFS

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/tk250k/wfs 
         http://ogc4u.geosrbija.rs/tk250k/wms

Slojevi: Zgrade, Groblja, Rezervoari, Sportski tereni, Tačkasti objekti, Linijski objekti, Površinski objekti (Tema: Objekti); Putna mreža, Železnička mreža, Žičare, Saobraćajni objekti – tačke, Saobraćajni objekti – površine (Saobraćajna mreža); Hidrografija – tačke, Hidrografija – linije, Hidrografija – površine (Hidrografija); Kote, Karakteristične tačke reljefa; Vodovi (Vodovi).

Osnovni atributi: identifikacioni broj objekta, vrsta objekta, naziv objekta

Prostorni obuhvat: Republika Srbija

Opis: Karta osnovnog zemljišnog pokrivača predstavlja prikaz klasifikovanog sadržaja biofizičkih pojava na Zemljinoj površini. Karta je izrađena za teritoriju Republike Srbije korišćenjem SPOT 5 satelitskih snimaka rezolucije 10 m prikupljenih 2011. godine. Klasifikovano je 10 osnovnih klasa: Veštačke površine, Gola zemljišta, Poljoprivredna zemljišta, Travnate površine, Žbunje, Listopadne šume, Mešovite šume, Zimzelene šume, Vlažna zemljišta i Vodene površine.

Tip: WMS, WFS

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/ozp/wfs
         http://ogc4u.geosrbija.rs/ozp/wms

Digitalna platforma: https://a3.geosrbija.rs/share/9ab4de8ad3a2

Slojevi: osnovni zemljisni pokrivač

Osnovni atributi: identifikacioni broj objekta, gridcode, gridcode tekst

Prostorni obuhvat: Republika Srbija

Opis: Aglomeracija predstavlja šire gradsko područje, odnosno površinu izgrađenog zemljišta unutar i u neposrednoj blizini neseljenog mesta, predstavljeno poligonom.

Tip: WMS, WFS

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/aglomeracija/wfs
        http://ogc4u.geosrbija.rs/aglomeracija/wms

Slojevi: naselja tacke, aglomeracija

Osnovni atributi: identifikacioni broj objekta, naziv naselja, maticni broj naselja, broj stanovnika, godina popisa, tip naselja

Prostorni obuhvat: Republika Srbija

Opis: Satelitski snimak je proizvod nastao prikupljanjem informacija o pojavama na fizičkoj površi zemlje uz pomoć satelitskih sistema, odnosno na osnovu snimanja iz epohe 2015-2016 za područje Republike Srbije u rezoluciji 30 cm i 40 cm. Mozaik satelitskih snimaka rezolucije 30 cm izrađen je za 6 gradskih područja, dok je mozaik satelitskih snimaka rezolucije 40 cm izrađen za celu teritoriju Republike Srbije izuzimajući područje Kosova i Metohije.

Tip: WMS, WMTS

Link: http://ogc4u.geosrbija.rs/ss30cm/wms
         http://ogc4u.geosrbija.rs/ss40cm/wms

Digitalna platforma: https://a3.geosrbija.rs/share/360a07733a12