Održana radionica u okviru SPATIAL projekta

Predstavnici Centra za upravljanje geoprostornim podacima učestvovali su na radionici „Obuka za trenere“ (Train The Trainers) u okviru projekta SPATIAL (Strengthen Professional Access To Information About Land) u organizaciji makedonske agencije za katastar nepokretnosti (AREC).

Obuka je održana u periodu od 23. do 25. aprila 2018. u Skoplju, u prostorijama Agencije za katastar nepokretnosti, sa ciljem razmene iskustava, jačanja kapaciteta u oblasti kreiranja veb servisa i uspostavljanja baze znanja za potrebe Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) Makedonije. Obuci su prisustvovali predstavnici oraganizacija koji su deo NIGP-a Makedonije sa ciljem da nakon obuke prenesu znanja ostalim zaposlenim u svojim organizacijama. Rezultat radionice jeste unapređenje razmene podataka između institucija korišćenjem besplatnix softverskih okruženja i baza podataka.

Kako je u narednom periodu planirano održavanje niza radionica i obuka od strane zaposlenih u Centru za upravljanje geoprostornim podacima (CUGP), učestvovanje u ovoj radionici doprinelo je usavršavanju trenerskih veština kako bi na najbolji način odredili metode treninga i razvoja. Takođe, zaposleni u CUGP-u su stekli nova znanja iz oblasti upravljanja prostornim podacima i imali priliku da razmene primere dobre prakse kao i da saznaju više o aktuelnim trendovima u oblasti prostornih podataka od vodećih eksperata iz Holandije.