Održana radionica IMPULS projekta u Draču

Predstavnici nacionalnih agencija za kartografiju i katastar za područje zapadnog Balkana u saradnji sa Švedskom upravom za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet i hrvatskom Državnom geodetskom upravom održali su radionicu u periodu 18-20 oktobra u Draču, Albanija

Radionicu je otvorila gospođa Milena Harito, ministarka za inovacije, javnu upravu i glavni registar Albanije. Ovom prilikom ministarka je podržala IMPULS projekat i ukazala na značaj regionalne infrastrukture prostornih podataka. Nakon uvodnog govora eksperti IMPULS projekta su prezentovali „Uvod u radionicu i bolje razumevanje SDI-a“. Makedonski Krizni menadžment je predstavio korisnički pogled na rezultate prvog pilot projekta. Prezentovan je i novi projekat „BestSDI“ čiji je koordinator Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon toga, radionica je podeljena u dve grupe. Prva grupa je radila zadatke u vezi sa uspostavljanjem nacionalnih katalog servisa za metapodatke uz praktičan primer funkcionisanja švedskog i hrvatskog kataloga metapodataka, a druga grupa se bavila ulogom koordinatora i načinima na koji treba voditi nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka.

Drugog dana radionice su formirane dve grupe koje su se bavile problemima koji nastaju u praksi u vezi sa čuvanjem podataka i mrežnim servisima, validaciju metapodataka, prekonfiguraciju virtualne primene za mrežne servise, kao i sprovođenjem strategije NIGP-a i donošenjem potrebnih podzakonskih akata. Takođe prezentovani su i nacionalni sporazumi o razmeni, pristupu i korišćenju geopodataka između subjekata NIGP-a.

Trećeg dana radionice održan je sastanak nacionalnih koordinatora gde su razmotrene mogućnosti produžetka projekta i dalje stručne pomoći potrebne za razvoj regionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Cilj IMPULS projekta je podrška relizaciji ciljeva INSPIRE direktive kroz razvoj tehničke interoperabilnosti i platforme za razmenu prostornih podataka i servisa između državnih organa na nacionalnom i regionalnom nivou.

Švedska uprava za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet i osam katastarsko-kartografskih institucija iz regiona zapadnog Balkana potpisali su sporazum o sprovođenju projekta kako bi se pružila podrška uspostavljanju infrastrukture prostornih podataka.