Održan sastanak nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta

Održan je sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta u Zagrebu, Republika Hrvatska, 14.12.2015. godine.

Na sastanku su pored nacionalnih koordinatora prisustvovali i švedski i hrvatski eksperti. Dnevni red sastanka uključivao je više aktivnosti koje su usaglašavane između organizacija učesnica projekta. Ovom prilikom su prezentovane informacije koje je SIDA (Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju) odredila za ovaj donatorski projekat u 2016. godini, od planiranog budžeta, do niza budućih unapređenja koja su predložena od strane korisnika projekta, kako bi se dodatno obezbedila uspešna implementacija IMPULS projekta. Napravljen je i osvrt na prethodne radionice i izvučeni su zaključci šta se može unaprediti na projektu. Izrađen je detaljan plan za sledeće nacionalne i regionalne radionice koji uključuje namenu tih radionica i vreme i mesto održavanja. Takođe, određeni su i novi regionalni koordinatori za svaki radni paket. Ovom prilikom su svi koordinatori kratkim prezentacijama upoznali svoje kolege iz regiona o aktivnostima, inicijativama i projektima unutar svojih organizacija. Sastanak za nacionalne koordinatore IMPULS projekta iskorišćen je prvenstveno za iscrpnu raspravu o predlozima i sugestijama za unapređenje i usaglašavanje radnog plana za prvi kvartal 2016. godine.

Ovom prilikom je predstavljen i novi menadžer projekta, imenovan od strane Lantmäterieta(Švedska geodetska uprava), g. Lennart Johansson, koji je radeći za sektor međunarodne saradnje kao koordinator za korporativne usluge stekao veliko međunarodno iskustvo. Radio je kao viši analitičar sistema, specijalizovan za razvoj računarskih informacionih sistema u Švedskoj i inostranstvu.