Odgovorni subjekti NIGP – a

Subjekti NIGP-a su organi javne vlasti koji su, u skladu sa zakonom, nadležni za stvaranje, prikuplјanje i održavanje geopodataka, kao i organi javne vlasti koji u obavlјanju poslova iz svoje nadležnosti koriste te geopodatke.

Odgovorni subjekt NIGP-a zadržava pravo intelektualne svojine nad geopodacima iz svoje nadležnosti.

Odgovorni subjekt NIGP-a dužan je da obezbedi i redovno održava metapodatke za skupove i servise geopodataka iz svoje nadležnosti koji se odnose na teme geopodataka, kao i da obezbedi potpunost i kvalitet metapodataka u svrhu njihovog pronalaženja, popisa i korišćenja.

Geopodaci se odnose na određene teme koje su sistematizovane po grupama:

I

1) koordinatni referentni sistemi; 2) geografski mrežni sistemi; 3) geografska imena; 4) administrativne jedinice; 5) adrese; 6) katastarske parcele; 7) transportne mreže; 8) hidrografija; 9) zaštićena područja.

II

1) visine; 2) zemlјišni pokrivač; 3) ortofoto; 4) geologija.

III

1) statističke jedinice; 2) zgrade; 3) tlo; 4) korišćenje zemlјišta; 5) zdravlјe lјudi i bezbednost; 6) vodovi i javni servisi; 7) sistemi za praćenje kvaliteta životne sredine; 8) proizvodni i industrijski sistemi; 9) sistemi za polјoprivredu i akvakulturu; 10) rasprostranjenost stanovništva – demografija; 11) oblast upravlјanja/ograničenja/zone regulisanja i jedinice za izveštavanje; 12) zone prirodnog rizika; 13) atmosferski uslovi; 14) meteorološko-geografske karakteristike; 15) okeanografske geografske pojave; 16) morski regioni; 17) biogeografski regioni; 18) staništa i biotopi; 19) rasprostranjenost vrsta; 20) energetski resursi; 21) mineralni resursi.

Uz koordinaciju sa Nacionalnom kontakt tačkom, Odgovorni subjekti NIGP-a, uspostavlјaju i upravlјaju mrežom sledećih servisa za skupove i servise geopodataka za koje su formirani metapodaci:

1) servis za pronalaženje, koji omogućava pretragu skupova i servisa geopodataka na osnovu sadržaja odgovarajućih metapodataka i prikazivanje sadržaja metapodataka;

2) servis za pregled, koji omogućava, kao minimum, prikaz, navigaciju, uvećanje, odnosno umanjenje, pomeranje ili preklapanje skupova geopodataka, prikazivanje legende, kao i svakog drugog relevantnog sadržaja metapodataka;

3) servis za preuzimanje, koji omogućava preuzimanje kopija skupova geopodataka ili delova skupova, kao i direktan pristup tim podacima;

4) servis za transformaciju, koji omogućava transformaciju skupova geopodataka radi postizanja interoperabilnosti;

5) servis koji omogućava pozivanje mrežnih servisa (eng. invoke service).