Obuka o Open Foris platformama za praćenje promena na zemljištu na osnovu satelitskih snimaka

Od 3.7. do 7.7.2017. u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda održana je obuka o mogućnostima korišćenja Open Foris aplikacija u saradnji sa UN FAO (Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu).

Open Foris je skup besplatnih softverskih platformi razvijenih od strane Odeljenje za šumarstvo FAO-a za potrebe praćenja promena na zemljištu pomoću vizuelne interpretacije dostupnih satelitskih snimaka. Komponente Open Foris-a su:

  • Collect;
  • Collect Mobile;
  • Collect Earth;
  • Calc;
  • Geospatial Toolkit.

Tokom radionice akcenat je bio na prezentaciji rada sa raspoloživim alatima i praktičnoj primeni Google tehnologije za upravljanje podacima na primerima za teritoriju Republike Srbije. Obuku je održao predstavnik UN FAO iz Odeljenja za Šumarstvo, gospodin Giulio Marchi.

Učesnici obuke su upoznati sa radom i mogućnostima korišćenja alata Collect Earth softverske platforme. Sistem se zasniva na Google rešenjima za pristup geoprostornim podacima kao što su Google Earth i Earth Engine. Uz veliki broj arhivskih satelitskih snimaka veoma visoke rezolucije, dostupni su i ažurni snimci Sentinel 2Landsat i drugih satelitskih platformi. Prikupljanje podata se vrši po principu „uvećane stvarnosti“ korišćenjem svih raspoloživih podataka i vizuelne interpretacije operatera na osnovu koje se mogu kreirati statistički trendovi na velikim površinama u zavisnosti od broja uzoraka. Tokom obuke prikupljeno je 600 uzoraka sa informacijama o zemljištu na teritoriji Republike Srbije na osnovu raspoloživih istorijskih snimaka. Rezultati analize prikupljenih uzoraka upoređeni su sa podacima Karte osnovnog zemljišnog pokrivača za epohu 2011, pri čemu su dobijene vrlo bliske vrednosti.

U okviru Open Foris Collect-a prikazan je postupak kreiranja forme za prikupljanje podataka u okviru Collect Earth-a. Takođe, prezentovana je SAIKU aplikacija za analizu i prezentaciju prikupljenih podataka. Pored toga, učesnici radionice su se upoznali i sa radom Collect Mobile sistema za telefone na android platformi i mogućnostima prikupljanja podataka u realnom vremenu na terenu po unapred zadatim parametrima.

Pored zaposlenih iz Republičkog geodetskog zavoda, obuci su prisustvovali i zaposleni iz drugih institucija: Uprava za agrarna plaćanja, Uprava za poljoprivredno zemljište i Agencija za zaštitu životne sredine. Kratka prezentacija je održana i rukovodstvu Republičkog geodetskog zavoda gde su predstavljene komponente Collect Earth sistema za prikupljanje i analizu geoprostornih podataka.

Republički geodetski zavod će na osnovu prezentovanog sadržaja razmotriti mogućnost primene Open Foris sistema i razvoj aplikacija neophodnih za obavljanje aktivnosti u svojoj nadležnosti ali i za unapređenje rada drugih državnih institucija kojima su prostorne informacije od značaja.

A Planetary Perspective: With Landsat and Google Earth Engine