Objavljen true-ortofoto izrađen za gradsko područje Novog Sada i područje „Beograd na vodi“

Republički geodetski zavod objavio je na nacionalnom geoportalu „GeoSrbija“ true-ortofoto za gradsko područje Novog Sada i područje „Beograd na vodi“.

Dana 25. jula 2014. godine, true-ortofoto rezolucije 10 cm izrađen za gradsko područje Novog Sada ukupne površine od oko 108 km2, kao i true-ortofoto rezolucije 10 cm izrađen za područje „Beograd na vodi“ ukupne površine od oko 5 km2 , objavljeni su na nacionalnom geoportalu „GeoSrbija“ u kategoriji Ortofoto.

True-ortofoto gradskog područja Novog Sada i područja „Beograd na vodi“ izrađeni su na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja realizovanog 2011. godine u okviru IGIS projekta. Aerofotogrametrijsko snimanje je izvršeno digitalnom, multispektralnom aerofotogrametrijskom kamerom UltraCamXp, rezolucije 6 mm, sa podužnim i poprečnim preklopom snimaka od 80%. Parametri georeferenciranja izrađenog true-ortofotoa definisani su parametrima SRB_ETRS89/UTM referentnog sistema u ravni projekcije, dok je srednja kvadratna greška položajnih koordinata ± 20 cm.

Osnovna prednost true-ortofoto u odnosu na klasičan digitalni ortofoto je to što su otklonjeni uticaji radijalnog pomeranja slike objekata, odnosno kod true-ortofotoa su objekti prevedeni u ortogonalnu projekciju zbog čega je njegovo korišćenje u procesu izrade prostornih i urbanističkih planova i održavnja prostornih registara od izuzetne važnosti imajući u vidu količinu i kvalitet prostornih informacija koje obezbeđuje.

Za sve dodatne informacije obratite se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.