Objavljen SPOT5 arhivski satelitski mozaik teritorije Republike Srbije na geoportalu

Republički geodetski zavod objavio je na geoportalu geoSrbija arhivski mozaik teritorije Republike Srbije izrađen na osnovu snimaka SPOT 5 satelitskog sistema prikupljenih u periodu od 2005. do 2007. godine.

U okviru implementacije projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na sistemu IGIS“ izrađen je arhivski satelitski mozaik za teritoriju Republike Srbije na osnovu snimaka SPOT 5 satelitskog sistema. Satelitski snimci su prikupljeni u periodu od 2005. do 2007. godine.

Procesiranje satelitskih snimaka i izrada satelitskog mozaika izvršeno je u Pixel Factory™ softverskom sistemu. Proces ortorektifikacije je izvršen pomoću Reference3D digitalnog visinskog modela rezolucije 30 metara. Rezolucija arhivskog SPOT 5 satelitskog mozaika je 2,5 m, a položajna tačnost je ± 5 m. Mozaik je u geografskom koordinatnom sistemu.

Za sve dodatne informacije obratiti se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju – Sektor za topografiju i kartogarfiju na tel. 011/715-2689.