Objavljen ortofoto za šest gradskih područja

Republički geodetski zavod je na nacionalnom geoportalu „GeoSrbijaˮ objavio ortofoto za šest novih gradskih područja.

U okviru projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbijeˮ izrađen je ortofoto rezolucije 10 cm za još šest gradskih područja: Bela Crkva, Vršac, Kladovo, Niš, Ub i Šabac.

Pored geoportala „GeoSrbijaˮ podaci su dostupni na uvid i na INSPIRE web portalu za korisnike iz državnih institucija koje imaju pravo pristupa portalu.

Ortofoto gradskih područja izrađen je na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja realizovanog 2011. godine. Aerofotogrametrijsko snimanje izvršeno je digitalnom, multispektralnom aerofotogrametrijskom kamerom UltraCamXp rezolucije 6 mikrona sa podužnim preklopom 60% i poprečnim preklopom snimaka od 30%. Parametri georeferenciranja izrađenog ortofotoa definisani su parametrima SRB_ETRS89/UTM referentnog sistema u ravni projekcije, dok je srednja kvadratna greška položajnih koordinata ± 20 cm.

U toku je izrada ortofotoa za preostala gradska područja, koja će nakon izrade biti sukcesivno objavljena na geoportalu.

Za sve dodatne informacije obratite se Sektoru za topografiju i kartografiju na tel. 011/715-2689.