Objavljen ortofoto za osam novih gradskih područja

Na nacionalnom geoportalu „GeoSrbija“ objavljen je ortofoto za osam novih gradskih područja.

U okviru projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije“ urađen je ortofoto rezolucije 10 cm za još osam gradskih područja.

Pored ranije dostupnih područja, na geoportalu „GeoSrbija“ objavljen je ortofoto za nova gradska područja i to: Bački Petrovac, Bogatić, Čačak, Požarevac, Požegu, Sombor, Sremsku Mitrovicu i Mačvansku Mitrovicu. Takođe, podaci su dostupni na uvid i na INSPIRE web portalu za korisnike iz državnih institucija koje pristupaju portalu.

Ortofoto se izrađuje na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja realizovanog u periodu od 2011. do 2013. godine. Aerofotogrametrijsko snimanje izvršeno je digitalnom, multispektralnom aerofotogrametrijskom kamerom UltraCamXp rezolucije 6 mikrona sa podužnim preklopom 60% i poprečnim preklopom snimaka od 30%. Parametri georeferenciranja izrađenog ortofotoa definisani su parametrima SRB_ETRS89/UTM referentnog sistema u ravni projekcije, dok je srednja kvadratna greška položajnih koordinata ± 20 cm.

U toku je izrada ortofotoa za preostala gradska područja, koja će nakon izrade biti sukcesivno objavljena na geoportalu.