Objavljen ortofoto za 11 gradskih područja

Republički geodetski zavod objavio je na nacionalnom geoportalu „GeoSrbija“ ortofoto za 11 gradskih područja.

Dana 8. oktobra 2014. godine, objavljen je ortofoto rezolucije 10 cm za 11 gradskih područja: Bač, Bačka Topola, Kikinda, Kula, Vrbas, Nova Crnja, Ruma, Kragujevac, Zrenjanin, Bečej i Novi Bečej.

Na nacionalnom geoportalu „GeoSrbija“ podaci se mogu videti u kategoriji Ortofoto-10cm, podkategoriji Ortofoto-10cm_(2011-2013).

Ortofoto gradskih područja izrađen je na osnovu aerofotogrametrijskog snimanja realizovanog 2011. i 2012. godine u okviru IGIS projekta. Aerofotogrametrijsko snimanje je izvršeno digitalnim, multispektralnim aerofotogrametrijskim kamerama UltraCamX rezolucije 7.2 mikrona i UltraCamXp rezolucije 6 mikrona sa podužnim preklopom 60% i poprečnim preklopom snimaka od 30%, kao i aerofotogrametrijskom kamerom ADS80 rezolucije 6.5 mikrona sa poprečnim preklopom linija snimanja 30%. Parametri georeferenciranja izrađenog ortofotoa definisani su parametrima SRB_ETRS89/UTM referentnog sistema u ravni projekcije, dok je srednja kvadratna greška položajnih koordinata ± 20 cm.

Za sve dodatne informacije obratite se Odeljenju za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.