OBJAVLЈENI PODACI IZ OBLASTI GEOMAGNETIZMA I AERONOMIJE

U Republičkom geodetskom zavodu, u okviru Sektora geodetskih poslova, u Centru za geomagnetizam i aeronomiju “Milutin Milanković“ obavlјaju se poslovi od državnog značaja u oblasti geomagnetizma i aeroniomije.

Državni referentni geofizički sistem u geomagnetizmu i aeronomiji sadrži geofizičke metode istraživanja u oblasti geomagnetizma i aeronomije, koje se realizuju kroz opservatorijska geomagnetska, geoelektromagnetska i aeronomska merenja i ispitivanja, geomagnetska, elektromagnetska i seizmomagnetska terenska merenja i ispitivanja i paleomagnetska terenska i laboratorijska merenja i ispitivanja.

Setovi podataka sa pratećim metapodacima su po prvi put publikovani u okviru teme: Državni referentni geofizički sistem u geomagnetizmu i aeronomiji na nacionalnom geoportalu Geosrbija i tako postali dostupni široj javnosti i profesionalnim korisnicima.  Oznake publikovanih setova podataka usklađene su sa direktivom INSPIRE, Annex 2, tema 2 Geology, kategorija 3 Geophysics.

Na geoportalu Geosrbija publikovani su sledeći setovi podataka:

 1. Referentna  geomagnetska mreža sekularnih stanica, uklјučujući i Geomagnetsku opservatoriju Grocka (GCK), uspostavlјenu 1958. godine;
 2. Referentna geomagnetska mreža tačaka I reda, uklјučujući i Geomagnetsku opservatoriju Grocka (GCK), uspostavlјenu 1958. godine;
 3. Seizmomagnetska mreža tačaka u seizmički aktivnim područjima Kopaonika i Rudnika, uspostavlјena 1979/80. godine;
 4. Lokalitete paleomagnetskih ispitivanja, koja se obavlјaju periodično od 1967. godine.

Za brz prikaz setova podataka o Geomagnetizmu i aeronomiji, kliknite OVDE.

Rezultati istraživanja u geomagnetizmu i aeronomiji imaju široku primenu:

 • Kod održavanja i kontrole rada telekomunikacionih sistema;
 • Primene GPS tehnologija;
 • U procesu geoloških istraživanja ležišta mineralnih sirovina; 
 • U proučavanjima faktora rizika i procene hazarda od prirodnih nepogoda (solarne oluje, zemlјotresi;biohazardi i sl.);
 • Kod otkrivanja potencijalnih izvora geotermalne energije;
 • Pri praćenju kvaliteta vazduha i zemlјišta;
 • U proučavanju klimatskih promena;
 • Pri kontroli avio saobraćaja;
 • U arheologiji;  
 • U pronalaženju neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS) i drugim.