Objave

Objave

Geosrbija – neizostavni partner digitalizacije u kulturi

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavlјević i direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković predstavili su, na konferenciji za štampu u Vladi Srbije, ukupno 11 setova podataka koji se odnose na zaštićena kulturna dobra i ustanove kulture. Od ukupnog broja, 8 setova podataka odnose se na ustanove kulture, i to su: arhivi, biblioteke, bioskopi, zavodi za zaštitu spomenika, zavodi za kulturu, muzeji i galerije sa fondovima, pozorišta i polivalentni centri za kulturu.

Continue reading „Geosrbija – neizostavni partner digitalizacije u kulturi“

Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima i ustanove kulture dostupni su svima

Pomoćnik ministra kulture Dejan Masliković i načelnik Centra za upravlјanje geoprostornim podacima Republičkog geodetskog zavoda Darko Vučetić na RTS 1 predstavili su nove setove podatka na portalu Geosrbija koji se odnose na kulturna dobra i ustanove kulture.

Continue reading „Podaci o nepokretnim kulturnim dobrima i ustanove kulture dostupni su svima“

Godinu dana Srbija na dlanu

Nakon godinu dana od pokretanja savremene digitalne platforme Geosrbija, Republika Srbija se, prema novom Globalnom indeksu transparentnosti u oblasti nekretnina za 2018, našla na prvom mestu u Evropi, a na petom u svetu po napredovanju u odnosu na 2016. godinu na listi koju objavlјuje jedna od vodećih američkih kompanija u oblasti nekretnina Džons Leng LaSal (Jones LangLaSalle).

Continue reading „Godinu dana Srbija na dlanu“