Objave

Objave

Letnja škola urbanizma 2021. godine

U organizaciji Udruženja urbanista Srbije i Republičkog geodetskog zavoda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Inženjerske komore Srbije, od 10. do 12. juna 2021. godine u Vrnjačkoj Banji održan je 17. po redu međunarodni naučno-stručni skup „Letnja škola urbanizma“.

Continue reading „Letnja škola urbanizma 2021. godine“

VELIKI USPEH: Veb sajt RGZ-a u prvih 40 najposećenijih sajtova u Srbiji

Republički geodetski zavod je, prema najnovijoj listi najposećenijih sajtova kompanije Alexa Internet Inc. (www.alexa.com) koja je deo najveće svetske kompanije Amazon, zauzeo 40 mesto u Srbiji i time postao jedina državna institucija u Srbiji i jedina katastarsko-kartografska institucija u Evropi koja se nalazi u top 50 sajtova na nacionalnom nivou.

Continue reading „VELIKI USPEH: Veb sajt RGZ-a u prvih 40 najposećenijih sajtova u Srbiji“

Usvojena uredba o praćenju i izveštavanju aktivnosti NIGP-a

Vlada Republike Srbije je na 262. sednici dana 26.06.2020. godine usvojila Uredbu o praćenju i izveštavanju aktivnosti
nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka. Uredba je objavljena u „Služnbenom glasniku RS“ br. 91 od 26.06.2020. godine i stupila je na snagu 04.07.2020. godine.
Ovom uredbom bliže se uređuju pravila za praćenje u pogledu sprovođenja i korišćenja nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srbije (u daljem tekstu: NIGP) i izveštavanja Saveta NIGP-a o statusu sprovođenja NIGP-a shodno Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, a u skladu sa INSPIRE direktiva 2007/2/EZ
u Republici Srbiji.
Republički geodetski zavod kao Nacionalna kontakt tačka obavlja poslove prikupljanja podataka za potrebe praćenja i izveštavanja.
Navedena uredbe reguliše sadržaj praćenja aktivnosti sprovođenja NIGP-a i to: pokazatelje za praćenje, dostupnost skupova i servisa geopodataka, usaglašenost skupova geopodataka sa sprovedbenim pravilima za interoperabilnost, kao i za mrežne servise i izveštavanje o rezultatima praćenja aktivnosti sprovođenja NIGP-a.
Takođe, uredbom se definiše sadržina izveštaja o statusu sprovođenja NIGP-a, koja podrazumeva: korelaciju i obezbeđenje kvaliteta, korišćenje NIGP-a, sporazume o deljenju geopodataka, troškove i koristi implementacije uz
definsianje vremenskog okvira za ažuriranje navedenog izveštaja.

Tekst uredbe možete preuzeti OVDE.

Geosrbija i Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka u uslovima COVID 19

Poštovani korisnici,

U novonastaloj situaciji opšte zdravstvene krize, obaveštavamo vas da ne postoje smetnje za rad naših unutrašnjih i korisnički orjentisanih servisa tako da vas ohrabrujemo da pristupate podacima i servisima kao i do sada.

Continue reading „Geosrbija i Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka u uslovima COVID 19“

Drugi sastanak Radne grupe za izradu DSIP INSPIRE dokumenta

Dana 16. januara 2019. godine u Republičkom geodetskom zavodu održan je drugi po redu sastanak Radne grupe za izradu Specifičnog plana implementacije za INSPIRE direktivu (DSIP) u okviru projekta „EU za bolju životnu sredinu – Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja (EAS3)“.

Continue reading „Drugi sastanak Radne grupe za izradu DSIP INSPIRE dokumenta“