Nova mobilna aplikacija Geosrbija Kat

Republički geodetski zavod je razvio novu mobilnu aplikaciju Geosrbija Kat, koja je potpuno besplatno dostupna za preuzimanje na Gugl prodavnici kao i u Huavej prodavnici. Nova mobilna aplikacija omogućava najjednostavniji i najbrži pristup prostornim podacima katastra nepokretnosti u Republici Srbiji.

Korisnicima je omogućeno da u svakom trenutku mogu imati uvid u podatke o parcelama, nepokretnostima, kao i o licenciranim geodetskim organizacijama i advokatskim kancelarijama koje su povezane na informacioni sistem RGZ-a. Takođe, moguće je pristupiti registru objekata, odnosno bazi podataka novih i potpuno izmenjenih objekata koji su predmet ozakonjenja ali i područjima i informacijama o komasacijama u Srbiji. Ono što je posebno interesantno je to da sada, preko mobilne aplikacije Geosrbija Kat, građani mogu da pristupe i pogledaju podatke Registra cena, odnosno podatke o stanju na tržištu nepokretnosti u Srbiji.

Geosrbija Kat omogućava lociranje na trenutnu lokaciju korisnika, a omogućena je i brza pretraga po parcelama, objektima i adresama, što dosta pomaže pri pronalaženju željene lokacije. Uvidom u podatke o imovini iz baze podataka Katastra nepokretnosti, mogu se videti i prethodni zahtevi za odabranu nepokretnost. Aplikacija omogućava interaktivan rad sa podacima i uz dodatne funkcije koje su dostupne omogućena je analiza podataka, njihovo kreiranje, deljenje i slično.

Aplikacija se može preuzeti na linku.