Narodna Skupština Srbije usvojila Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Dana 14. aprila 2018. godine stupio je na snagu Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 27/2018 od 6. aprila 2018. godine.

Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka uređuje se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka – NIGP, kao integrisanog sistema geoprostornih podataka, koji omogućava korisnicima da na sveobuhvatan način pronađu i pristupe prostornim informacijama iz različitih izvora, od lokalnog, preko nacionalnog do globalnog nivoa.

Uspostavljanjem NIGP-a osigurava se javni pristup i uklanjaju prepreke za razmenu, odnosno deljenje geopodataka između organa javne vlasti (državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i druga lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja) kako na nacionalnom nivou tako i u okviru prekogranične saradnje. Značajno je da se ovim zakonom prenosi u nacionalno zakonodavstvo Direktiva EU 2007/2/EZ poznata kao INSPIRE Direktiva za čiju je implementaciju je zadužen Republički geodetski zavod u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promene.

U narednom periodu predstoji donošenje niza podzakonskih akata kojima će se na detaljniji način regulisati zakonska materija koja se odnosi na sprovedbena pravila za metapodatke, praćenje i izveštavanje, interoperabilnost, mrežne servise i pristup skupovima i servisima geopodataka, uključujući javni pristup i razmenu podataka između organa javne vlasti. Takođe, predstoji donošenje posebnih akata od strane Saveta NIGP-a, organa nadležnog za uspostavljanje NIGP-a, koji se tiču opisa tema geopodataka, kao i subjekata NIGP-a, organa javne vlasti nadležnih za stvaranje, prikupljanje i održavanje geopodataka koji se odnose na navedene teme geopodataka, kao i onih organa javne vlasti koji u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti koriste te podatke.