Nacionalna infrastruktura prostornih podataka u regionu Balkana

U okviru Impuls projekta – radni paket 2 „Politika razmene podataka i regulative“ održana je nacionalna radionica – okrugli sto čiji je domaćin bila Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

Ciljevi okruglog stola bili su da se prezentuju dosadašnja iskustva u razvoju pravnog i zakonodavnog okvira nacionalne infrastrukture prostornih podataka u regionu Balkana, da se ukaže na moguće poteškoće na putu razvoja zakonodavnog okvira, kao i da se podele stečena iskustva u ovoj oblasti i ojača komunikacija sa zainteresovanim stranama.

Predstavljene su sledeće teme:

  • razvojni put NIPP zakona i saradnja sa zainteresovanim stranama u Hrvatskoj,

  • prepreke i problemi u procesu usvajanja NIPP zakonodavstva u Makedoniji, razvojni proces NIGP zakonodavnog okvira i strategije u Srbiji,

  • status NIPP zakonodavnog okvira u Crnoj Gori,

  • razvoj NIPP strategije i zakonodavnog okvira u Federaciji BiH,

  • lokalne zainteresovane strane i NIGP u Republici Srpskoj.

Na okruglom stolu su, pored predstavnika domaćina, učestvovali članovi Savjeta infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske i predstavnici katastarsko-kartografskih agencija iz regiona: Državne geodetske uprave Republike Hrvatske, Agencije za katastar nepokretnosti Makedonije, Uprave za nekretnine Crne Gore, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH i Republičkog geodetskog zavoda Republike Srbije.