Konferencija o zemljištu i siromaštvu

Na dvadesetoj „Konferenciji o zemljištu i siromaštvu” koja se održava u Vašingtonu od 25.03. do 29.03.2019. godine u organizaciji Svetske banke, predstavljena su najnovija istraživanja, inovacije i primeri dobre prakse u oblasti upravljanja zemljištem širom sveta.

Tim Republičkog geodetskog zavoda

U utorak 26. marta u okviru sesije „Rodni aspekti vlasništva nad zemljištem” kojoj je predsedavala Viktorija Stenli, ekspert Svetske banke za upravljanje zemljištem, predstavljeni su rezultati Republičkog geodetskog zavoda u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u domenu ostvarivanja vlasničkih prava u Srbiji. Nakon efektne prezentacije i velikog interesovanja učesnika o uspešnim aktivnostima koje ima Republički geodetski zavod, gospođa Stenli je naglasila da je inicijativa rodne ravnopravnosti u oblasti upravljanja zemljištem u Srbiji dala prve rezultate. Ovi rezultati omogućiće bolji izbor budućeg pravca i politike upravljanja zemljišnom administracijom. 

Rukovodilac grupe za standardizaciju i pravni okvir NIGP-a predstavlja rezultate Republičkog geodetskog zavoda iz oblasti rodne ravnopravnosti vlasništva nad zemljištem

Trećeg dana konferencije Republički geodetski zavod je predstavio postignute rezultate iz oblasti inovacija u prikupljanju i upravljanju geoprostornim podacima. Prezentacija „Integracija kraudsorsinga i digitalne platforme Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka radi efikasnog donošenja odluka” koju su pripremili Borko Drašković, direktor Republičkog geodetskog zavoda, i Darko Vučetić, Načelnik centra za upravljanje geoprostornim podacima je bila sastavni deo panela „Implementacija NIGP: od vodiča do prakse”. Rukovodilac panela gospođa Ketrin Kelm, ekspert Svetske banke za upravljanje zemljištem je zaključujući sesiju rekla da je Srbija po postignutim rezultatima značajno ispred ostalih učesnika sesije i jedan od lidera u primeni ove metodologije u prikupljanju i upravljanju geoprostornim podacima. Gospođa Kelm je naglasila da je primer Republičkog geodetskog zavoda u uključivanju građana i korisnika geoprostornih podataka u njihovom prikupljanju i ažuriranju najbolja poruka ostalim zemljama koje žele da naprave održivu infrastrukturu geoprostornih podataka. Po gospođi Kelm, metodologija „kraudsorsing” koju koriste kolege u Srbiji za prikupljanje novih i ažuriranja postojećih registara i podataka je najvažnija i najinteresantnija tema sesije i metodologija koja će imati široku primenu u mnogim zemljama sveta.

Načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima predstavlja metodologiju kraudsorsinga i najnovije rezultate tima za upravljanje geoprostornim podacima

Nakon održane prezentacije usledila je interesantna i dinamična diskusija gde je učesnike sesije zanimalo da detaljnije čuju iskustva Republičkog geodetskog zavoda u postizanju izuzetnih rezultata u korišćenju geoprostornih podataka i digitalne platforme NIGP-a od strane korisnika. Takođe, iskustva RGZ-a na implementaciji integrisanog geoprostornog okvira Ujedinjenih nacija su bila značajna za sve učesnike sesije.
Posle prezentacije delegacija Republike Gvajane je najavila svoju posetu Evropi i izrazila želju da jedna od tri institucije čiji bi rad sagledali bude Republički geodetski zavod. Stručna poseta će se realizovati u junu 2019. godine.