Karta veštačkih površina na geoportalu

Na geoportalu „GeoSrbija“objavljena je karta veštačkih površina za teritoriju Republike Srbije.

Karta veštačkih površina izrađena je na osnovu snimaka SPOT 5 optičkog satelitskog sistema, prostorne rezolucije 10 m, prikupljenih tokom 2011. godine. Snimci su obezbeđeni u okviru realizacije projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na sistemu IGIS“.

Metodom daljinske detekcije urađena je poluautomatska analiza ortorektifikovanih satelitskih snimaka korišćenjem programskih paketa eCognition i ArcGIS. Veštačke površine podrazumevaju sve površine nastale kao rezultat ljudskog delovanja (urbana područja, deponije, kamenolomi, zidani ribnjaci i sl.).

Kontrola kvaliteta klasifikacije veštačkih površina urađena je preko kontrolnih tačaka, pri čemu je dobijena generalna tačnost u iznosu od 99%.

Podaci karte veštačkih površina predstavljaju sastavni deo izrade sveobuhvatnijeg proizvoda Karte osnovnog zemljišnog pokrivača.