Karta šumskog pokrivača na geoportalu

Na geoportalu „GeoSrbija“ objavljena je karta šumskog pokrivača za teritoriju Republike Srbije.

Karta šumskog pokrivača izrađena je na osnovu snimaka SPOT 5 optičkog satelitskog sistema, prostorne rezolucije 10 m, prikupljenih tokom 2011. godine. Snimci su obezbeđeni u okviru realizacije projekta „Uspostavljanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i Centra za daljinsku detekciju Republike Srbije – zasnovano na sistemu IGIS“.

Metodom daljinske detekcije urađena je poluautomatska analiza ortorektifikovanih satelitskih snimaka korišćenjem programskih paketa Overland i eCognition. Za finalnu izradu šumskog pokrivača korišćen je ArcGIS softver.

Karta šumskog pokrivača sadrži klase:

  • zimzelene šume

  • listopadne šume

  • mešovite šume

Kontrola kvaliteta klasifikacije šumskog pokrivača urađena je preko kontrolnih tačaka, pri čemu je dobijena generalna tačnost u iznosu od 95%.

Podaci karte šumskog pokrivača predstavljaju sastavni deo izrade sveobuhvatnijeg proizvoda Karte osnovnog zemljišnog pokrivača.

Za sve dodatne informacije obratite se Odseku za fotogrametriju i daljinsku detekciju na tel. 011/715-2689.