Javni poziv za učešće u pripremi nacrta Zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Republički geodetski zavod započinje javnu raspravu o Nacrtu zakona nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka u periodu od 18. novembra do 7. decembra 2016. godine.

Republički geodetski zavod poziva predstavnike državnih organa, javnih službi, privrednih subjekata, stručne i akademske javnosti, međunarodnih organizacija, civilnog sektora i drugih zainteresovanih učesnika da uzmu učešće u javnoj raspravi koja će biti organizovana u skladu sa Programom javne rasprave, koji je usvojen.

Okrugli sto održaće se u ponedeljak, 21. novembra 2016. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, Beograd, Resavska 15, sala 1 u prizemlju. Nacrt zakona predstaviće Darko Vučetić, šef Odseka za uspostavljanje i razvoj NIGP-a.

Učesnici u javnoj raspravi komentare na tekst Nacrta zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka mogu da dostave na elektronsku adresu: pp@rgz.gov.rs ili poštom na adresu: Republički geodetski zavod, Sektor za pravne poslove, Beograd, ul. Bulevar vojvode Mišića br. 39.

Republički geodetski zavod će analizirati pristigle predloge i komentare i na osnovu njih unaprediti tekst Nacrta zakona o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka.