Integracija geoprostornih i statističkih podataka

Predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, zaposleni u Centru za upravljanje geoprostornim podacima i Sektoru za informatiku i komunikacije, učestvovali su na radionici na temu Integracija podataka: Realizacija potencijala statističkih i geoprostornih podataka.

Radionica je održana od 21. do 23. maja u prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), Evropske kancelarije za statistiku (EUROSTAT), Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA), Evropskog komiteta ekseperata Ujedinjenih nacija za upravljanje globalnim geoprostornim informacijama (UN-GGIM: Europe) i Republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije.

Integracija geoprostornih i statističkih podataka
Integracija podataka: Realizacija potencijala statističkih i geoprostornih podataka.

Radionica je okupila stručnjake iz državnih organa nadležnih za poslove statistike, kako iz evropskih zemalja (Velika Britanija, Španija, Portugalija, Austrija, Nemačka, Slovenija, Hrvatska i dr.), tako i iz Azije (Moldavija, Kazahstan, Kirgistan i dr.), Južne Amerike i Sjedinjenih američkih država, kao i predstavnike UN-GGIM-a. Cilj održavanja radionice bila je razmena iskustava i rezultata projekata integracije podataka, sa fokusom na integraciji geoprostornih, statističkih i drugih informacija, kako iz tradicionalnih tako i iz novijih alterativnih izvora. Na radionici su istaknuti praktični primeri inovativne upotrebe integrisanih podataka i identifikovani nedostaci i mogućnosti za dalju saradnju u oblasti integracije podataka.

Vođena je diskusija i identifikovani su životna sredina, prostorno planiranje, ekonomske analize, upravljanje rizicima, saobraćaj i investicije kao oblasti u kojim se očekuje da će biti ostvareni najveći benefiti od integrisanja statističkih i geoporostornih podataka. Kao najveći izazovi u integrisanju podataka istaknuti su pristup podacima, nedostatak kadra osposobljenog za ovu vrstu poslova u brojnim zemljama, kao i nedostatak metodologije i standarda koji će omogućiti integrisanje podataka. Istaknuta je potreba za organizovanjem konferecija na kojim će učestvovati i predstavnici institucija nadležnih za poslove upravljanja geoprostornim podacima, predložena je mogućnost kreiranja platforme za razmenu iskustava, a predložena je i mogućnost realizacije zajedničkih projekata. Postavljeno je pitanje bezbednosti podataka prilikom njihove integracije, sa čim su se posebno saglasili predstavnici zemalja članica Evropske unije.

Predstavnici RGZ-a su uzeli aktivno učešće u održavanju interaktivnih diskusija po grupama, tokom kojih su predstavili rezultate rada na izradi nacionalnog geoporatala i razvoju servisa, što je posebno izazvalo pažnju među predstavnicima zemalja koje ne sprovode i koje nisu upoznate sa odredbama INSPIRE direktive.