Inicijalni sastanak tehničke grupe ELF projekta

U Frankfurtu na Majni u periodu od 10.03. do 11.03.2016. godine održan inicijalni sastanak za nove institucije članice ELF (European Location Framework), radni paket WP3 ELF servisi i podaci.

Tokom sastanka su prezentovani osnovni ciljevi projekta, ostvareni u prethodne tri godine, očekivanja od novih partnera, ELF proizvodi kao konačni rezultat projekta kao i geoalati koji se koriste za formiranje tih proizvoda.

Cilj sastanka je bio da se tehničkim ekspertima iz novih institucija članica ELF projekta pruži uvid u tehnički deo projekta. Objašnjene su centralne tehničke komponente projekta kako bi novi partneri imali dobru osnovu za ispunjenje obaveza preuzetih ulaskom u projekat.

ELF novim članicama obezbeđuje odgovarajuće geo-alate, podršku i plan da kroz svoje nacionalne servise učestvuju u formiranju konačnih proizvoda: katastarska indeks mapa, topografska osnovna mapa, geolokator, servis preuzimanja a predloženo je i formiranje novog proizvoda wmts raster servisa od nacionalnih ortofoto servisa.

Geo-alati koji se koriste u okviru projekta su Oskari, ArcGis online cloud base platform, Snowflake GoPublisher transformation, HALE, 1Spatial Cloud tool, ArcGis Data reviewer tool, PP Repair check, GeoProductFinder, 1Integrate edge matching tool, arcgis edge matching tool, SLD editor tool, 1Generalise i ostali. Neki od ovih alata su komercijalni ali su slobodni za korišćenje za partnere projekta u sledeće 2 godine ukoliko obezbede podatke za projekat.

Na sastanku su predstavljeni i osnovni zahtevi koje nacionalni servisi moraju da ispune, način na koji se servisi prijavljuju za testiranje i ostali administrativni detalji kao i uloga regionalnog koordinatora u projektu.