Imenovan novi član Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka

Ljilja Jovanović, v.d. pomoćnika ministra finansija imenovana za člana Saveta nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Vlada Republike Srbije donela je rešenje o imenovanju Ljilje Jovanović, v.d. pomoćnika ministra finansija za člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP) na sednici održanoj 31.03.2016. godine. Istim rešenjem Radmila Jagodić razrešena je dužnosti člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka.

Na osnovu člana 166. Zakona o državnom premeru i katastru imenuju se predsednik i članovi Saveta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIGP).

Savet NIGP imenovan je prvi put na sednici Vlade održanoj 21.01.2010. godine i čine ga deset članova koje imenuje i razrešava Vlada.

Ovlašćenja Saveta NIGP-a su definisana članom 167. Zakona o državnom premeru i katastru.

Do sada je održano devet sednica Saveta NIGP-a.

Republički geodetski zavod se zahvaljuje Radmili Jagodić na aktivnom učešću i doprinosu u radu Saveta NIGP-a.