Imenovan nov član Saveta NIGP-a

Podaci o naseljenim mestima iz topografskog skupa podataka EuroRegionalMap dostupan je na geoportalu.

Rešenjem Vlade Republike Srbije 24 broj 119-8841/2014 od 21. avgusta 2014. godine, razrešen je dosadašnji i imenovan nov član Saveta NIGP-a.

S obzirom da je dosadašnji član Saveta NIGP-a Vladan Kocić razrešen dužnosti direktora zbog prelaska na drugu dužnost, pokrenut je postupak za imenovanje novog člana na osnovu predloga Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U skladu sa tim Vlada Republike Srbije imenovala je prof. dr Jugoslava Nikolića, zamenika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, za novog člana Saveta NIGP.

Republički geodetski zavod zahvaljuje se dosadašnjem članu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda na doprinosu u radu Saveta NIGP-a