Hidrografija iz EuroRegionalMap na geoportalu

Podaci hidrografske mreže iz topografskog skupa podataka EuroRegionalMap dostupan je na geoportalu

Pod okriljem EuroGeographics-a, asocijacije evropskih nacionalnih kartografskih i katastarskih institucija, izrađuju se proizvodi na evropskom nivou bazirani na zvaničnim nacionalnim podacima zemalja članica. Pored drugih proizvoda, Republički geodetski zavod aktivno učestvuje u izradi EuroRegionalMap.

EuroRegionalMap je evropski topografski skup podataka u razmeri 1:250 000 i obuhvata teme: administrativne jedinice, hidrografija, transport, naselja, geografska imena, vegetacija, reljef, objekti od interesa i drugi topografski objekti. Nacionalni topografski podaci se prikupljaju iz različitih izvora i prilagođavaju definisanoj tehničkoj specifikaciji. Topografski podaci za teritoriju Srbije za teme administrativne jedinice i hidrografija uključeni su od 2013. godine u EuroRegionalMap ver. 6.0.

Nacionalna hidrografska mreža u okviru EuroRegionalMap skupa podataka obuhvata sledeće prostorne objekte:

  • Brane, ustave i predvodnice

  • Prirodna i veštačka jezera, bare i ribnjake

  • Ostrva

  • Veće izvore reka, banje i izvore tople vode

  • Močvarna, vlažna zemljišta

  • Vodopade

  • Vodotoke.

Hidrografski prostorni podaci su prikupljeni i prikazani prema EuroRegionalMap modelu podataka i tehničkoj specifikaciji koji su prilagođeni razmeri 1:250 000. Na ovaj način izrađena je potpuno povezana hidrografska linijska mreža koja se može koristiti za geoprostorne analize.

Osnova za izradu hidrografske mreže EuroRegionalMap bili su vektorski podaci topografske karte 1:200 000 i 1:300 000. Kao dodatni izvori za prikupljanje podataka korišćeni su ortofoto izrađen u okviru CARDS programa, SPOT5 mozaik rezolucije 2.5m obezbeđen u okviru IGIS projekta, kao i topografske karte 1:100 000 i 1: 25 000.

S obzirom da tehnička specifikacija proizvoda zahteva niz obaveznih atributa koji nisu u nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda sklopljen je sporazum sa Republičkom direkcijom za vode o razmeni podataka. Kao dodatni izvor korišćeni su podaci za vodne objekte iz vodoprivrednog informacionog sistema, pri čemu su prikupljeni podaci o nacionalnoj hijerarhiji vodotokova, nacionalnom ID za reke prvog reda, plovnosti i dr.

Sledeća faza rada obuhvata usaglašavanje hidrografskih objekata na međunarodnim granicama u saradnji sa nacionalnim institucijama članicama EuroGeographics-a u cilju izrade celovitog referentnog skupa podataka na evropskom nivou.