Godinu dana Srbija na dlanu

Nakon godinu dana od pokretanja savremene digitalne platforme Geosrbija, Republika Srbija se, prema novom Globalnom indeksu transparentnosti u oblasti nekretnina za 2018, našla na prvom mestu u Evropi, a na petom u svetu po napredovanju u odnosu na 2016. godinu na listi koju objavlјuje jedna od vodećih američkih kompanija u oblasti nekretnina Džons Leng LaSal (Jones LangLaSalle).

Od ukupno sedam oblasti koje indeks meri, najbolјe ocene Srbija je dobila u oblasti „proces transakcije“, koji podrazumeva informacije o nepokretnosti pre kupovine, proces kupoprodaje, profesionalne standarde i usluge koje se pružaju vlasniku, a potom i u kategoriji „regulatorni i pravni okvir“ koja se odnosi na regulativu o nepokretnosti, registrovanje nepokretnosti, eksproprijaciju zemlјišta i kreditiranje.

Digitalnu platformu Geosrbija, kao jednu od najbolјih, koja sadrži najveći broj setova podataka ovog tipa u Evropi, prepoznale su brojne međunarodne institucije, pre svih Ujedinjene nacije koje su uputile poziv RGZ-u da digitalnu platformu predstavi na prvom Kongresu geoprostornih informacija u Kini, poziv je stigao i od Svetske banke, a Geosrbija je predstavlјena na godišnjoj konferenciji u Vašingtonu, kao i na INSPIRE konferenciji koju su zajednički organizovale Belgija i Holandija.

Platforma danas pruža oko 200 različitih georeferenciranih setova podataka građanima i stručnoj javnosti, ima više od 3 miliona zahteva mesečno, preko 300.000 poseta, oko 100.000 jedinstvenih posetilaca i ukupno 60.000 preuzimanja mobilne aplikacije.

U pripremi i pružanju podataka koji se objavlјuju na digitalnoj platformi Geosrbija učestvuje 14 državnih institucija i javnih preduzeća, a značajan doprinos pružio je i veći broj lokalnih samouprava.

Digitalna platforma sadrži i katalog metapodata, koji najčešće koriste profesionalni korisnici, a njima se nudi 76 setova podataka.

Tokom prethodnih godinu dana, Geosrbija je omogućila da se značajno unapredi transparentnost u radu i pobolјšaju poslovni procesi u javnom sektoru. Omogućeno je ažuriranje postojećih i kreiranje novih setova podataka,a privatni sektor je prepoznao mogućnost da iskoristi servise digitalne platforme Geosrbija za osmišlјavanje i razvoj komercijalnih proizvoda. Poseban uspeh digitalne platforme je i u tome, da što su se u korišćenje podataka ovog servisa uklјučili i sami građani, kao pojedinci, koji su prepoznali mogućnost da koriste geoprostorne podatke za lične potrebe.

Izveštaj možete preuzeti sa linka sa linka: https://www.us.jll.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/global/JLL%20Transparency%20Report%202018%20FINAL.pdf

Tekst preuzet sa sajta Republičkog geodetskog zavoda