Geosrbija – neizostavni partner digitalizacije u kulturi

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavlјević i direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković predstavili su, na konferenciji za štampu u Vladi Srbije, ukupno 11 setova podataka koji se odnose na zaštićena kulturna dobra i ustanove kulture. Od ukupnog broja, 8 setova podataka odnose se na ustanove kulture, i to su: arhivi, biblioteke, bioskopi, zavodi za zaštitu spomenika, zavodi za kulturu, muzeji i galerije sa fondovima, pozorišta i polivalentni centri za kulturu.

Zaštićena kulturna dobra, izložena su u tri seta: zaštićena nepokretna kulturna dobra, nepokretna kulturna dobra od velikog značaja, kao i nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja.

O savremenim tokovima digitalizacije u kulturi Ministar je istakao sledeće: „Digitalizacija nosi sa sobom jednu novu vrstu kulture. Jer teško je  govoriti o digitalnoj transformaciji bez digitalne kulture koja predstavlјa fundamentalnu i stratešku promenu vladajuće paradigme. Kao i svaka velika transformacija, digitalizacija zahteva usađivanje novih kulturnih obrazaca koji podupiru promenu. Digitalna kultura osnažuje stvaraoce da lakše pronalaze inspiraciju u savremenom društvu koje je ubrzanije od tradicionalnog“.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković naglasio je da digitalna platforma sadrži više od 200 setova podataka. Drašković je istakao da setovi podataka na geoportalu Geosrbija, ne obogaćuju samo kulturnu ponudu, već i celokupno privredno i društveno okruženje. „Svi podaci koji su vezani za kulturu u sinergiji su sa ostalim podacima javnog sektora i proizvode neverovatne informacije koje mogu da koriste sve strukture, potpuno besplatno“ – zaklјučio je Drašković.

Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavlјević rekao je da zemlјe poput Italije i Francuske, imaju na sličan način predstavlјene podatke kada se radi o velikim institucijama kulture ili velikim muzejima, ali da nigde nema kompletnog spiska urađenog na ovakav način, sa različitim aspektima predstavlјanja kulturne tradicije.