Geosrbija i Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka u uslovima COVID 19

Poštovani korisnici,

U novonastaloj situaciji opšte zdravstvene krize, obaveštavamo vas da ne postoje smetnje za rad naših unutrašnjih i korisnički orjentisanih servisa tako da vas ohrabrujemo da pristupate podacima i servisima kao i do sada.

Prioritet nam je da obezbedimo rad Digitalne platforme za NIGP sa svim dosadašnjim funkcionalnostima kao i regularno funkcionisanje ostalih servisa dostupnih preko portala Geosrbija kako za profesionalne korisnike tako i za javni pristup.

Kao i dosada možete nas kontaktirati elektronskim putem preko adresa: cugp@rgz.gov.rs za pitanja oko uspostavljanja saradnje i pružanja usluga i nsdi@rgz.gov.rs za sva tehnička pitanja u vezi funkcionisanja usluga i pomoći oko korišćenja istih.

Takođe, ovim putem vas ohrabrujemo da nas potražite na Kolaboracionoj platformi koja se nalaz na adresi: https://collab.geosrbija.rs/

Radi se o novoj usluzi Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koja ima za cilj da unapredi komunikaciju i saradnju između korisnika, proizvođača i distributera geoprostornih podataka. Ovo mesto je namenjeno za korisničku podršku, prijavu grešaka, obuku, informisanje, razmenu ideja i razmatranje novih mogućnosti.

Ostanite kod kuće, postavljajete nam pitanja i zajedno dopirnesimo smanjenju broja obolelih.

Vaš Republički geodetski zavod