EuroGeographics generalna skupština 2015

Potpredsednik vlade i Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović otvorila je EuroGeographics generalnu skupštinu 2015.

Šesnaesta EuroGeographics generalna skupština, održana od 4. do 6. oktobra 2015. godine u Beogradu, bila je najbrojnija do sada. Učestvovalo je preko 150 delegata iz 47 evropskih organizacija. Republički geodetski zavod je bio domaćin i koorganizator generalne skupštine.

Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović otvorila je EuroGeographics skupštinu. Potpredsednica Mihajlović je istakla važnost povezivanja sa drugim zemljama u cilju obezbeđivanja efikasnog i pouzdanog sistema za razmenu geoinformacija. Ona je izrazila zadovoljstvo što je Srbija domaćin skupa koji doprinosi stvaranju platforme za evropski lokacijski okvir (ELF).

Gradski menadžer Goran Vesić naglasio je značaj umrežavanja geoprostornih podataka koji će omogućiti investitorima da provere informacije o pojedinim lokacija na kojima žele da grade. Kao predstavnik gradske vlasti naveo je da Beograd postaje sve češće domaćin značajnih evropskih skupova.

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković je upoznao prisutne o dugoj tradiciji geodetske profesije u Srbiji kao i o osnovnim nadležnostima RGZ. Pored ostalog, istakao je najvažnije rezultate u proteklom periodu u uspostavljanju katastra nepokretnosti, geodetskih mreža, digitalizaciji podataka, izrade topografko-katastarskih proizvoda i povezivanja sa drugim institucijama radi razmene geoinformacija. Drašković je naglasio da je prioritet RGZ-a razmena geoporostornih podataka na evropskom nivou kroz učešće u kreiranju platforme za evropski lokacijski okvir. Takođe, govorio je o posvećenosti RGZ-a da unapredi transparentnost i dostupnost podataka radi razvoja efikasnih javnih servisa.

Predsednica EuroGeographics-a Ingrid Vanden Berge ukazala je na ključnu ulogu uspostavljanja evropske platforme za prostorne podatke, pri čemu će u početnoj fazi biti dostupni podaci iz evropskih katastarsko-kartografskih institucija, dok će se kasnije proširivati i sa novim podacima iz drugih izvora. Ukazala je da će korisnici širom Evrope imati lak pristup prostornim podacima što je od velikog značaja za investitore i samim tim će podstaći privredni razvoj uključenih zemalja.

Dejv Lovel, generalni sekretar i izvršni direktor asocijacije, upoznao je prisutne o novoizabranim rukovodiocima i kandidatima za članove upravnog odbora EuroGeographics-a.

Ključna prezentaciju na ovogodišnjoj skupštini o obezbeđenju efikasnih servisa za građane kroz program e-uprave održao je Frenk Lejman, rukovodilac međunarodnih odnosa FedICT iz Belgije. Nakon toga se razgovaralo o aktuelnim temama u radu nacionalnih kartografsko-katastarskih ustanova, evropskim i regionalnim projektima, kao i o planovima daljeg razvoja asocijacije. Posebna pažnja posvećena je pružanju podrške implementaciji INSPIRE direktive kroz realizaciju ELF projekta i pripadajućih servisa.

Jelena Matić-Varenica je prezentovala ulogu RGZ da ispuni potrebe srpskog društva za geoinformacijama.

Tokom sesije za okruglim stolom delegati su učestvovali u diskusiji na sledeće teme: razvoj zajedničke vizije za ELF; koji su izazovi u promeni uloge i kako na njih odgovaraju nacionalne katastarsko-kartografske institucije; i kako uključiti alternativne izvore podataka.

Drugog dana skupštine održana je sesija o regionalnoj saradnji i projektima kojom je predsedavao Danko Markovinović, direktor Državne geodetske uprave Republike Hrvatske. Tom prilikom, Lorenc Čala, direktor Agencije za koordinaciju uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Albaniji, predstavio je saradnju članica iz država zapadnog Balkana kroz regionalni IMPULS projekat. U okviru sesije organizovana je svečana primopredaja podataka institucija iz regiona kao doprinos izradi EuroGeographics proizvoda i to: EuroBoundaryMapEuroGlobalMap i EuroRegionalMap.

Dalje se razmatrala uloga ELF servisa na zadovoljavanju potreba korisnika koji zahtevaju pristup pouzdanim kartama i geoinformacijama iz zvaničnih izvora za celu Evropu. Kroz realizaciju ELFprojekta stvara se potencijal da članice EuroGeographics-a postanu lideri u obezbeđivanju servisa zasnovanih na prostoru. Takođe su demonstrirani i primeri upotrebe pojedinih servisa na ELF platformi. Stefan Jensen iz Evropske agencije za životnu sredinu je predstavio upotrebu referentnih podataka za potrebe Kopernikus servisa.

Na skupštini delegati su glasali i usvojili radni plan, nadoknadu za članstvo i budžet za 2016. godinu. Pored toga, izabrana su dva nova člana upravnog odbora i to: Verner Hofman, direktor Federalne agencije za premer i meteorologiju iz Austrije i Igor Vasiliev direktor Federalne uprave za registraciju nepokretnosti, katastar i kartografiju iz Rusije. Takođe, predstavljen je Mađarski institut za geodeziju, kartografiju i daljinsku detekciju kao domaćin sledeće generalne skupštine koja će se održati sledeće godine u Budimpešti.

Od posebnog značaja za Asocijaciju EuroGeographics je završetak mandata Dejva Lovela na poziciji generalnog sekretara i izvršnog direktora. Mik Kori je zvanično preuzeo tu dužnost na generalnoj skupštini u Beogradu.