Drugi sastanak Radne grupe za izradu DSIP INSPIRE dokumenta

Dana 16. januara 2019. godine u Republičkom geodetskom zavodu održan je drugi po redu sastanak Radne grupe za izradu Specifičnog plana implementacije za INSPIRE direktivu (DSIP) u okviru projekta „EU za bolju životnu sredinu – Razvoj okvira za usklađivanje sa zakonodavstvom EU u oblasti vazduha, hemikalija i horizontalnih pitanja (EAS3)“.

Tema sastanka Radne grupe za izradu DSIP INSPIRE dokumenta bila je razmatranje prvog nacrta navednog dokumenta, izrađenog za Poglavlje 2 koje se odnosi na zahteve INSPIRE direktive (direktne, indirektne i vezu sa drugim evropskim aktima) i za Poglavlje 3 koje se odnosi na trenutnu implementaciju INSPIRE direktive (zakonodavnu i institucionalnu).

Sastanak je otvorio načelnik Centra za upravljanje geoprostornim podacima Darko Vučetić, koji je predstavio dosadašenje aktivnosti Republičkog geodetskog zavoda na unapređenju NIGP-a i ukazao na značaj DSIP INSPIRE dokumenta za realizaciju narednih aktivnosti svih institucija koje su zadužene za implementaciju INSPIRE direktive. Tehnički ekspreti su predstavili rezultate institucionalne analize, kao i preliminarnu listu proizvođača podataka, odnosno budućih potencijalnih subjekata NIGP-a u okviru 34 INSPIRE teme. Jedan od ključnih zaključaka tehničkih eksperata bio je da uprkos činjenici da veliki broj intervjuisanih institucija proizvodi prostorne podatke, to ne čine u skladu sa INSPIRE pravilima, zbog čega će i DSIP INSPIRE dokumentom biti definisani predlozi za prevazilaženje raskoraka u cilju usklađivanja sa INSPIRE direktivom.

Članovi Radne grupe aktivno su učestvovali u diskusiji i na osnovu njihovih komentara predstavljeni dokument biće unapređen a kao takav i osnova za punu implementaciju INSPIRE direktive u periodu tranzicije i nadalje.

Sledeći sastanak Radne grupe je planiran za prvu polovinu marta do kada će se raditi i na drugim poglavljima dokumenta.