Direktor RGZ-a u studijskoj poseti Kraljevini Holandiji u okviru SPATIAL projekta

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, zajedno sa direktorima katastarsko-kartografskih institucija iz regiona zapadnog Balkana, u periodu od 24.04. do 28.04.2017. godine boravio je u studijskoj poseti Kraljevini Holandiji u okviru projekta SPATIAL.

U organizaciji holandske agencije za katastar, zemljišnu administraciju i kartografiju – Katastar, predstavnici katastarskih i kartografskih institucija zemalja zapadnog Balkana su u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine boravili u studijskoj poseti Kraljevini Holandiji. Oni su se kroz prezentacije predstavnika Katastra upoznali sa sistemom katastra nepokretnosti u Kraljevini Holandiji, sistemom ključnih državnih registra, infrastrukturom geoprostornih podataka, IT sistemom, finansijskim planiranjem i finansijskim procesima i uslugama u Holandskom katastru. Pored toga, održana su predavanja o sistemu procene vrednosti nepokretnosti u Holandiji, te su se upoređivala trenutna stanja u zemljama regiona sa holandskim sistemima u sektoru zemljišne administracije.

Vlada Kraljevine Holandije, kroz program Matra, opredelila je sredstva od preko pola miliona evra za donatorski projekat SPATIAL koji će biti realizovan u zemljama zapadnog Balkana. Cilj projekata je jačanje profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu kao i obezbeđivanju šireg pristupa i harmonizaciji geoprostornih podataka.

Budžet projekta namenjen aktivnostima u Srbiji je preko 200.000 evra, a holandski eksperti će zajedno sa kolegama iz Republičkog geodetskog zavoda raditi na razvoju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, razvoju modela za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti. povećanju razumevanja koncepta otvorenih podataka, ključnih državnih registara, koncepta 3D katastra kao i na unapređenju kapaciteta, organizacione strukture i transformaciji poslovanja Republičkog geodetskog zavoda.

Projektom će biti uspostavljena jača saradnja između Holandije i Srbije i biće pokrenuta inicijativa za doprinos holandskih stručnjaka i u ostalim zemljama regiona upoznavanjem sa trenutnim institucionalnim okvirom u domenu zemljišne administracije.