Deveta regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

U Opatiji u periodu od 16.06. do 17.06.2016. godine održana je deveta regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

Konferenciji su prisustvovali predstavnici regionalnih katastarskih i kartografskih institucija, Evropske komisije, Eurogeographics asocijacije, Svetske banke, UN-GGIMCLGEEULISLantmaterietaKartverketa i IMPULS projekta, ukupno više od 60 delegata.

Glavna tema konferencije bila je „Geoprostorni podaci u službi strateških projekata i ekonomskog razvoja“. Na panel diskusiji direktori katastarsko-kartografskih institucija su izneli svoja viđenja dosadašnjih aktivnosti i planove razvoja za period do 2020. godine.

U toku konferencije održan je i sastanak nacionalnih koordinatora i Upravnog odbora IMPULSprojekta.

U sklopu priprema za održavanje konferencije, članovi Stalne tehničke komisije popunili su upitnik i izvršili njegovu analizu, na osnovu čega je napravljena brošura koja će biti koristan materijal svim katastarskim i kartografskim institucijama u regionu.

Zaključak je da je ovogodišnja konferencija odlično organizovana i da regionalna saradnja može značajno da doprinese modernizaciji i ubrzanju reformi sistema zemljišne administracije, kao i izgradnji infrastrukture prostornih podataka.

Na konferenciji je dogovoreno da se sledeća Regionalna konferencija održi u Makedoniji u junu sledeće godine.