Deseta sednica Saveta NIGP-a

U Republičkom geodetskom zavodu 30.03.2017. godine održana je deseta sednica Saveta za nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka

Nakon usvojenog dnevnog reda, zapisnika sa devete sednice Saveta i godišnjeg izveštaja o aktivnostima na osnivanju NIGP-a za 2016. godinu, članovi Saveta NIGP-a informisani su od Borka Draškovića, direktora Republičkog geodetskog zavoda o statusu Nacrta zakona o NIGP. Kada Zakon bude stupio na snagu INSPIRE direktiva Evropskog parlamenta biće u potpunosti preneta u nacionalno zakonodavstvo. Direktor zavoda je posebno istakao ekonomski efekat uspešno uspostavljene nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka i njen uticaj na bruto društveni proizvod.

Darko Vučetić, šef odseka za uspostavljanje i razvoj NIGP-a, održao je prezentaciju u okviru koje je prikazao buduće aktivnosti u okviru NIGP-a. Posebnu pažnju usmerio je na održivi razvoj i značaj geoprostornih podataka, kao i na značaj aktivnog učešća svih subjekata NIGP-a i saradnju.

Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka treba da omogući zajednički nacionalni okvir za pristup podacima od značaja za životnu sredinu, upravljanje u vanrednim situacijama usled prirodnih nepogoda kao što su poplave, zemljotresi, šumski požari i sl. Uspešno uspostavljen NIGP predstavlja i važan oslonac e-Uprave.

Zadatak Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka je i uspostavljanje i održavanje međunarodne saradnje radi uzajamne razmene informacija i servisa o prostoru, pri čemu je naročito važna saradnja na evropskom nivou u oblasti geoinformacija.