Radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta

U periodu od 27.03. do 29.03.2018. godine u Javleu u Švedskoj u organizaciji švedske uprave za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet održana je radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta na temu: „Razvijeni procesi koordinacije i uvod u izradu modela za deljenje podataka, prepreke i dalji rad“. Continue reading „Radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta“

Nastavak institucionalne saradnje u okviru NIGP-a

Dana 05.03.2018. na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja, a na osnovu Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda održana je obuka o korišćenju Digitalne platforme NIGP-a, a za potrebe uspostavljanja sistema za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS). Continue reading „Nastavak institucionalne saradnje u okviru NIGP-a“

Unapređenje institucionalne saradnje u okviru NIGP-a

Predstavnici Centra za upravljanje geoprostornim podacima, sa kolegama iz drugih Sektora Republičkog geodetskog zavoda, posetili su 16. i 17. januara Upravu za poljoprivredno zemljište, Republički zavod za statistiku i Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“. Continue reading „Unapređenje institucionalne saradnje u okviru NIGP-a“

Deseta regionalna konferencija za katastar i infrastrukturu geoprostornih podataka

Agencija za katastar nepokretnosti je organizator Desete regionalne konferencije za katastar i infrastrukturu prostornih podataka na temu: „Uloga nacionalnih agencija za kartografiju i katastar, privatnog geodetskog sektora i univerziteta na proces upravljanja geoprostornim podacima“ koja se održava od 8. i 9. juna 2017. u Muzeju makedonske borbe u Skoplju. Continue reading „Deseta regionalna konferencija za katastar i infrastrukturu geoprostornih podataka“

Predavanje vodećeg evropskog stručnjaka iz oblasti razvoja infrastrukture geoprostornih podataka

U okviru projekta SPATIAL Republički geodetski zavod je ugostio prof. dr Joep Crompvoets, jednog od vodećih evropskih stručnjaka iz oblasti uspostavljanja i razvoja infrastruktura geoprostornih podataka, e-uprave i implementacije INSPIRE direktive. Continue reading „Predavanje vodećeg evropskog stručnjaka iz oblasti razvoja infrastrukture geoprostornih podataka“

Direktor RGZ-a u studijskoj poseti Kraljevini Holandiji u okviru SPATIAL projekta

Direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković, zajedno sa direktorima katastarsko-kartografskih institucija iz regiona zapadnog Balkana, u periodu od 24.04. do 28.04.2017. godine boravio je u studijskoj poseti Kraljevini Holandiji u okviru projekta SPATIAL.

U organizaciji holandske agencije za katastar, zemljišnu administraciju i kartografiju – Katastar, predstavnici katastarskih i kartografskih institucija zemalja zapadnog Balkana su u periodu od 24. do 28. aprila 2017. godine boravili u studijskoj poseti Kraljevini Holandiji. Oni su se kroz prezentacije predstavnika Katastra upoznali sa sistemom katastra nepokretnosti u Kraljevini Holandiji, sistemom ključnih državnih registra, infrastrukturom geoprostornih podataka, IT sistemom, finansijskim planiranjem i finansijskim procesima i uslugama u Holandskom katastru. Pored toga, održana su predavanja o sistemu procene vrednosti nepokretnosti u Holandiji, te su se upoređivala trenutna stanja u zemljama regiona sa holandskim sistemima u sektoru zemljišne administracije.

Vlada Kraljevine Holandije, kroz program Matra, opredelila je sredstva od preko pola miliona evra za donatorski projekat SPATIAL koji će biti realizovan u zemljama zapadnog Balkana. Cilj projekata je jačanje profesionalnog pristupa informacijama o zemljištu kao i obezbeđivanju šireg pristupa i harmonizaciji geoprostornih podataka.

Budžet projekta namenjen aktivnostima u Srbiji je preko 200.000 evra, a holandski eksperti će zajedno sa kolegama iz Republičkog geodetskog zavoda raditi na razvoju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka, razvoju modela za masovnu procenu vrednosti nepokretnosti. povećanju razumevanja koncepta otvorenih podataka, ključnih državnih registara, koncepta 3D katastra kao i na unapređenju kapaciteta, organizacione strukture i transformaciji poslovanja Republičkog geodetskog zavoda.

Projektom će biti uspostavljena jača saradnja između Holandije i Srbije i biće pokrenuta inicijativa za doprinos holandskih stručnjaka i u ostalim zemljama regiona upoznavanjem sa trenutnim institucionalnim okvirom u domenu zemljišne administracije.

Discovery Day 2016: „Infrastruktura geoprostornih podataka kao podrška dobrom upravljanju zemljištem“

Dana 28.11.2016. godine u Rimu, Italija, Organizacija za hranu i poljoprivedu Ujedinjenih nacija (FAO), Zajednički istraživački centar Evropske komisijei Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu su zajednički organizovali događaj pod nazivom „Discovery Day 2016“ Continue reading „Discovery Day 2016: „Infrastruktura geoprostornih podataka kao podrška dobrom upravljanju zemljištem““