Radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta

U periodu od 27.03. do 29.03.2018. godine u Javleu u Švedskoj u organizaciji švedske uprave za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta Lantmateriet održana je radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta na temu: „Razvijeni procesi koordinacije i uvod u izradu modela za deljenje podataka, prepreke i dalji rad“. Continue reading „Radionica nacionalnih koordinatora u okviru IMPULS projekta“

Nastavak institucionalne saradnje u okviru NIGP-a

Dana 05.03.2018. na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja, a na osnovu Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji, u prostorijama Republičkog geodetskog zavoda održana je obuka o korišćenju Digitalne platforme NIGP-a, a za potrebe uspostavljanja sistema za identifikaciju zemljišnih parcela (LPIS). Continue reading „Nastavak institucionalne saradnje u okviru NIGP-a“

Unapređenje institucionalne saradnje u okviru NIGP-a

Predstavnici Centra za upravljanje geoprostornim podacima, sa kolegama iz drugih Sektora Republičkog geodetskog zavoda, posetili su 16. i 17. januara Upravu za poljoprivredno zemljište, Republički zavod za statistiku i Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“. Continue reading „Unapređenje institucionalne saradnje u okviru NIGP-a“