EuroGeographics генерална скупштина 2014 и UN-GGIM: Europe састанак

Четрнаеста EuroGeographics генерална скупштина и UN-GGIM: Europe састанак одржани су у периоду од 29. септембра до. 01. октобра 2014. године у Молдавији у главном граду Кишињев.

Молдавска агенција за земљишне односе и катастар (State Agency for Land Relations and Cadastre) била је домаћин овогодишње скупштине и пленарног састанка UN-GGIM: Europe, уз подршку руководства EuroGeographics-а. Молдавска агенција је изабрана за овогодишњег домаћина, јер слави 20 година од оснивања.

Скупштину је отворио Anatolie Ghilas, генерални директор Молдавске агенције за земљишне односе и катастар и представио актуелне активности и пројекте. Victor Bodiu, генерални секретар Владе Молдавије, поздравио је учеснике и нагласио важност одржавања овог скупа у њиховој земљи.

На овогодишњој скупштини учестовало је преко 150 представника из више од 50 националних картографских и катастарских организација чланица асоцијације. Током скупштине експерти из Европе и позвани говорници су разменили искуство и разговарали о актуелним темама и питањима, као и о плановима даљег развоја.

Посебно се разговарало о будућим правцима развоја катастра и начину прилагођавања националних институција потребама корисника и шире друштвене заједнице. Представљене су регионалне иницијативе и сарадња између чланица. Присутни су упознати са облицима и резултатима сарадње Нордијских земаља. Директор Државне геодетске управе из Хрватске Данко Марковиновић презентовао је сарадњу у региону Западног Балкана кроз резултате и циљеве INSPIRATION и IMPULS пројекта.

Такође, представљен је ELF (European Location Framework) пројекат који се реализује у временском оквиру од 2013. до 2016. године. EuroGeographics тим координира пројектне активности, док тренутно у имплементацији учестује 30 партнера из 15 земаља чланица, при чему се разматрају могућности укључења и других земаља. Основни циљ пројекта је дефинисање правила за лиценцирање података и успостављање техничке инфраструктуре преко које ће просторни подаци усаглашени са INSPIRE захтевима бити доступни корисницима укључујући Европску комисију, Европску агенцију за животну средину и Уједињене нације.

Организована је сесија на којој су сви делегати учестовали у дискусији за округлим столовима на теме: катастар у будућности; промена улоге националних картографских институција; ²Big data² и повезани подаци; утицај нових технологија на националне картографске и катастарске институције.

Ingrid Vanden Beghe и Bengt Kjellson, председник и заменик председника EuroGeographics-а представили су годишњи извештај управног одбора. Делегати су гласали и усвојили радни план, надокнаду за чланство и буџет. Поред тога гласало се за председника и чланове управног одбора. Ingrid Vanden Beghe из Белгијског географског института је реизабрана за председника асоцијације. Изабрана су три нова члана управног одбора и то: Arvo Kokkonen из Финске, Angela Matcov из Молдавије и Данко Марковиновић из Хрватске.

У завршној сесији на скупштини, Републички геодетски завод је као домаћин следеће генералне скупштине 2015 представио своју улогу, актуелне активности и пројекте.

Пленарни састанак UN-GGIM: Europe (United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management in Europe) одржан је 01. октобра 2014. године. Циљ UN-GGIM је да на светском и регионалном нивоу осигура подршку националних картографских и катастарских организација за имплементацију развојних циљева Уједињених нација, као и њихову сарадњу са статистичким институцијама, доприносећи ефикасном управљању геоинформацијама у Европи у складу са корисничким захтевима.

На састанку је прочитана поздравна порука генералног директора Еуростата Walter Radermacher. У поруци је наглашена важност развоја статистичко-просторне информационе инфраструктуре као део Европске дигиталне агенде.

Представници радних група за припрему састанка презентовали су радни план који је усмерен на два основна циља:

  1. Повећање интероперабилности и хармонизације података кроз дефинисање основних (core) просторних података који задовољавају најбитније поребе корисника

  2. Интеграција основних података са осталим тематским и секторским подацима ради подршке за даље коришћење.

Током пленарног састанка делегати из европских земаља усвојили су пословник о раду и радни план; изабрали извршни комитет, председника и потпреседника и секретаријат организације.