Discovery Day 2016: „Инфраструктура геопросторних података као подршка добром управљању земљиштем“

Дана 28.11.2016. године у Риму, Италија, Oрганизација за храну и пољоприведу Уједињених нација (FAO), Заједнички истраживачки центар Европске комисијеи Економска комисија Уједињених нација за Европу су заједнички организовали догађај под називом „Discovery Day 2016“ са темом „Инфраструктура геопросторних података као подршка добром управљању земљиштем“. Циљ догађаја „Discovery Day 2016“ је подизање свести о доступним технологијама, подацима и сервисима за подрушку имплементацији глобалне Агенде.

Свет се данас суочава са великим бројем комплексним изазовима, међу којима су климатске промене; убрзана урбанизација; све већа потражња за природним ресурсима; пораст прехрамбене, водопривредне и енергетске несигурности; учесталост природних непогода и решавање насилних сукоба. Велики број миграната је дошао преко Медитерана у Европу у 2015. и 2016. години, стварајући поделу у Европској унији у вези са начином насељавања ових људи. Таква питања прерастају у политички, економски и социјални проблем.

Крајем 2015. године, 193 држава чланица Уједиљених нација је на УН Самиту одрживог развоја у Њујорку усвојило документ под називом Трансформација нашег света, Агенда за одрживи развој до 2030. (17 циљева одрживог развоја и 169 области деловања). Активности везане за климатске промене су од суштинског значаја за испуњавање развојних циљева. На самиту у Паризу прошле године, 196 држава је усвојило нови споразум о климатским променама. Праћење напретка у имплементацији циљева на локалном, националном, регионалном и глобалном нивоу ће постати обавезно за све државе чланице УН.

Оптимално коришћење расположивих података и технолошких решења је кључно за успех. Шта је то што можемо обезбедити са повећањем доступности и квалитета сателитских снимака и широком употребом мобилне технологије? И зашто је употреба стандарда постаје важна? Open Data концепт, управљање великом количином података, crowdsourcing (екстерно обезбеђење података) и прекогранична размена података постали су кључни за опстанак. Интегрисање геопросторних података добијених осматрањем Земље и статистичких података је кључ за утврђивање напретка у постизању циљева одрживог развоја и умањење ефеката климатских промена.

Побољшано управљање земљиштем је од суштинског значаја за постизање циљева Глобалне агенде. Од суштинског је значаја за безбедност хране, искорењивање сиромаштва и доприноси успостављању одговорног улагања и еколошке одрживости. Овакав приступ постаје све значајнији у ери масовне миграције, климатских промена, природних катастрофа и све већег броја оружаних сукоба.

FAO је позвао Делегацију Републичког геодетског завода, коју су чинили високи представници: генерални директор, господин Борко Драшковић, помоћник директора Сектора за топографију и картографију, госпођа Јелена Матић Вареница и шеф Одсека за Националну инфраструктуру геопросторних података, господин Дарко Вучетић, да подели своја искуства и будуће планове у примени геопросторних података и сервиса. Прва сесија под називом „Потребе и могућности“ је била посвећена искуству Републичког геодетског завода, његовим плановима за будућност и могућностима за сарадњу са различитим партнерима. Овој сесији су присуствовали представници Oрганизације за храну и пољоприведу УН и Економске комисије УН за Европу, Заједничког истраживачког центра Европске комисије, Норвешке картографске институције, Catapult центра за примену сателитске технологије Велике Британије, GMV компаније из Шпаније која се бави применом даљинске детекције као и америчке компаније Digital Globe која је светски лидер у обезбеђењу података сателитских система.

Учесници су упознати са активностима Републичког геодтеског завода у вези са имплементацијом Националне инфрструктуре геопросторних података и његовим искуством у пружању подршке другим институцијама ради оптималног коришћења доступних података и сервиса, радом на развоју капацитетак као и на успостављању регионалног Центра изврсности за управљање геопросторним информацијама. Цеентар изврсности би пружио одличне могућнoсти за прикупљање и дељење најбољих пракси, рад на иновативним решењима, а државној управи, општинама, приватном сектору, академским круговима и грађанима би омогућио да доносе одлуке засноване на информацијама, кад год и где год је то потребно. Сви представници су пренели своја искуства и исказали спремност да подрже планове Завода да оснује Центар изврсности.

На главној сесији догађаја презентовани су резултати практичне примене савремених технолошких решења у управљању земљиштем у Источној Европи и Централној Азији; Успостављање инфраструктуре геопросторних података у Европској унији; Инфраструктурна геопросторних података на Арктику (сарадња између националних картографских агенција Канаде, Финске, Исланда, Норвешке, Русије, Шведске, САД и Данскe); добра праксе из Велике Британије у оквиру подршке владиним институцијама у коришћењу расположивих геопросторних апликација; искуства компаније DigitalGlobe у искоришћавању велике количине података (Big Data) у циљу адекватног управљања и Google просторни алати за управљање земљиштем.

Више од 170 учесника је присуствовало главној сесији. 150 људи са пет континената су пратили видео пренос путем интенета: 91 из европе, 35 из Америке, 12 из Азије, 8 из Африке и 1 из Океаније.

Снимку главне сесије се може приступити путем линка.

Тим ФАО-а остаје посвећен наставку пружања подршке напорима Завода, а договорени су и конкретни кораци на обезбеђивању преноса знања, раду на заједничким иновативним идејама и дељењу искустава и најбољих пракси.

Румјана Тончовска, Виши саветник за земљишну администрацију – ИТ, UN FAO