Потписан споразум о финансирању пројекта РГЗ-а из PROFID средстава

У Влади Републике Србије потписан је споразум о финансирању пројекта „Усклађивање са ЕУ законодавством у области Инфраструктуре геопросторних података кроз дефинисање Техничке спецификације за израду новог Националног геопортала у складу са INSPIRE захтевима”. Continue reading „Потписан споразум о финансирању пројекта РГЗ-а из PROFID средстава“

Састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав

Редован састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав одржан је у Београду 11. и 12. марта 2014. године. Continue reading „Састанак експертске групе за GIS међународне комисије за заштиту реке Дунав“

Објављен SPOT5 архивски сателитски мозаик територије Републике Србије на геопорталу

Републички геодетски завод објавио је на геопорталу геоСрбија архивски мозаик територије Републике Србије израђен на основу снимака SPOT 5 сателитског система прикупљених у периоду од 2005. до 2007. године. Continue reading „Објављен SPOT5 архивски сателитски мозаик територије Републике Србије на геопорталу“