Обука о Open Foris платформама за праћење промена на земљишту на основу сателитских снимака

Од 3.7. до 7.7.2017. у просторијама Републичког геодетског завода одржанa је обука о могућностима коришћења Оpen Foris апликација у сарадњи са UN FAO (Организација Уједињених нација за храну и пољопривреду).

Open Foris је скуп бесплатних софтверских платформи развијених од стране Одељење за шумарство FAO-а за потребе праћења промена на земљишту помоћу визуелне интерпретације доступних сателитских снимака. Компоненте Open Foris-а су:

  • Collect;
  • Collect Mobile;
  • Collect Earth;
  • Calc;
  • Geospatial Toolkit.

Током радионице акценат је био на презентацији рада са расположивим алатима и практичној примени Google технологије за управљање подацима на примерима за територију Републике Србије. Обуку је одржао представник UN FAO из Одељења за Шумарство, господин Giulio Marchi.

Учесници обуке су упознати са радом и могућностима коришћења алата Collect Earthсофтверске платформе. Систем се заснива на Google решењима за приступ геопросторним подацима као што су Google Earth и Earth Engine. Уз велики број архивских сателитских снимака веома високе резолуције, доступни су и ажурни снимци Sentinel 2Landsat и других сателитских платформи. Прикупљање подата се врши по принципу „увећане стварности“ коришћењем свих расположивих података и визуелне интерпретације оператера на основу које се могу креирати статистички трендови на великим површинама у зависности од броја узорака. Током обуке прикупљенo је 600 узорака са информацијама о земљишту на територији Републике Србије на основу расположивих историјских снимака. Резултати анализе прикупљених узорака упоређени су са подацима Карте основног земљишног покривача за епоху 2011, при чему су добијене врло блиске вредности.

У оквиру Open Foris Collect-а приказан је поступак креирања форме за прикупљање података у оквиру Collect Earth-а. Такође, презентована је SAIKU апликација за анализу и презентацију прикупљених података. Поред тога, учесници радионице су се упознали и са радом Collect Mobile система за телефоне на андроид платформи и могућностима прикупљања података у реалном времену на терену по унапред задатим параметрима.

Поред запослених из Републичког геодетског завода, обуци су присуствовали и запослени из других институција: Управа за аграрна плаћања, Управа за пољопривредно земљиште и Агенција за заштиту животне средине. Кратка презентација је одржана и руководству Републичког геодетског завода где су представљене компоненте Collect Earth система за прикупљање и анализу геопросторних података.

Републички геодетски завод ће на основу презентованог садржаја размотрити могућност примене Open Foris система и развој апликација неопходних за обављање активности у својој надлежности али и за унапређење рада других државних институција којима су просторне информације од значаја.
https://www.youtube.com/watch?v=Ezn1ne2Fj6Y