Јавни позив за учешће у припреми нацрта Закона о националној инфраструктури геопросторних података

Републички геодетски завод започиње јавну расправу о Нацрту закона националној инфраструктури геопросторних података у периоду од 18. новембра до 7. децембра 2016. године.

Републички геодетски завод позива представнике државних органа, јавних служби, привредних субјеката, стручне и академске јавности, међународних организација, цивилног сектора и других заинтересованих учесника да узму учешће у јавној расправи која ће бити организована у складу са Програмом јавне расправе, који је усвојен.

Округли сто одржаће се у понедељак, 21. новембра 2016. године, са почетком у 12 часова, у просторијама Привредне коморе Србије, Београд, Ресавска 15, сала 1 у приземљу. Нацрт закона представиће Дарко Вучетић, шеф Одсека за успостављање и развој НИГП-а.

Учесници у јавној расправи коментаре на текст Нацрта закона о националној инфраструктури геопросторних података могу да доставе на електронску адресу: pp@rgz.gov.rs или поштом на адресу: Републички геодетски завод, Сектор за правне послове, Београд, ул. Булевар војводе Мишића бр. 39.

Републички геодетски завод ће анализирати пристигле предлоге и коментаре и на основу њих унапредити текст Нацрта закона о националној инфраструктури геопросторних података.