Шведски стручњаци у Републичком геодетском заводу

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић примио је у уторак, 23. августа, делегацију шведске националне агенције за премер Лантматериет.

Током састанка разговарало се о плановима за даљи развој инфраструктуре геопросторних података на националном и регионалном нивоу и дискутовало се о бенефитима које доноси овакав вид сарадње.

Јединствена инфраструктура геопросторних података омогућава ефикасније управљање националним ресурсима и обезбеђује мноштво информација за брзо и лако доношење одлука на свим нивоима државне управе. Шведска Влада кроз ИМПУЛС пројекат подржава водећу улогу Републичког геодетског завода у развоју Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) и подстииче сарадњу са другим државним институцијама и приватним компанијама које производе просторне податке. Циљ стварања инфраструктуре је размена геопросторних података ради ефикаснијег коришћења просторних информција. На регионалном нивоу потребно је обрзбедити да се националне инфраструктуре лако повежу у јединствен систем.

Делегација ИМПУЛС пројекта, коју су чинили Кристина Вастром, Бјорн Јонсон, Андрес Ридијен и Сања Зекушић, закључила је да ће у наредном периоду шведски експерти, у оквиру пројекта у Србији, пружити подршку изради националног каталога метаподатака, развоју новог геопортала и дефинисању подзаконских аката након ступања на снагу Закона о Националној инфраструктури геопросторних података.